Literatura medieval

Jesús Ruiz Suárez
Mind Map by Jesús Ruiz Suárez, updated more than 1 year ago
Jesús Ruiz Suárez
Created by Jesús Ruiz Suárez over 5 years ago
13
1

Description

Trabajo gallego 26/10/2015.

Resource summary

Literatura medieval
1 LÍRICA MEDIEVAL
1.1 OS CANCIONEIROS
1.1.1 AXUDA
1.1.1.1 Finais século XIII. 300 cantigas.
1.1.2 BIBLIOTECA VATICANA
1.1.2.1 Principios século XVI. 1200 cantigas.
1.1.3 BIBLIOTECA NACIONAL LISBOA
1.1.3.1 Século XVI. 1600 cantigas.
1.2 AUTORES / INTÉRPRETES
1.2.1 TROBADORES
1.2.1.1 Xeralmente nobres. Autores e ás veces intérpretes.
1.2.2 SEGREIS
1.2.2.1 Clase social inferior ao trobador. Autores e intérpretes.
1.2.3 XOGRARES
1.2.3.1 Condición social baixa. Intérpretes das cantigas e algún podía estar ao servizo dun trobador.
2 LÍRICA PROFANA
2.1 CANTIGA DE AMIGO
2.1.1 Composición creada por un home. Expresión de alegría ou pena dirixidas ao seu amado.
2.2 CANTIGA DE AMOR
2.2.1 Composición que se dirixe a unha dama para expresar o seu amor por ela.
2.3 CANTIGA DE ESCARNIO E MALDICIR
2.3.1 Composición que fan os trobadores para criticar a alguén. Temática variada.
3 LÍRICA RELIXIOSA
3.1 Constituídas polas cantigas de Santa María. Escritas polo rey Alfonso X. Dedicadas a loar a Virxe.
Show full summary Hide full summary

Similar

ARTIGOS
Amalia López
Los orígenes de la lírica
Jose Ángel Arenas
Literatura Medieval: El Prerrenacimento
Pol Alonso
Mester de clerecía y mester de juglaría
Leidy Betancourt
Mester de clerecía y mester de juglaría
Carmina Vital
Lírica medieval
Teresa Pérez Giménez
3r ESO. La Lírica trobadoresca (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Lírica Medieval Ángela Fernández Pérez 3ºA
angelafernandezp
"NA ESCOLA"
Maria José Souto
Glosario: Literatura Medieval
Jose Lopez
Poesía galega
Amalia López