Teorie interaktivních médií

Michaela Kollári
Mind Map by Michaela Kollári, updated more than 1 year ago
Michaela Kollári
Created by Michaela Kollári about 5 years ago
6
0

Description

Mind map about my studies

Resource summary

Teorie interaktivních médií
1 Odborné aktivity
1.1 výzkum
1.1.1 európske granty,
1.1.2 doktorantské štúdium
1.2 EZIN TIM
1.2.1 Teoretická relfexia
1.2.2 Prax nových médií
1.3 publikačná činnosť
1.3.1 Digitalizácia analógových publikácií
1.3.1.1 digitalizácia rukopisov L.Janáčka
1.3.2 CD-ROM a E-BOOKs
2 Nadradené vedné odbory
2.1 Filozofia
2.1.1 Estetika
2.1.2 Sémiotika
2.1.3 Trória vedy
2.2 Dejiny umenia
2.2.1 Vizuálna kultúra
2.2.2 Dejiny a vývoj hudby
2.3 Žurnalistika a mediálne vedy
2.3.1 Publicistika
2.3.2 Internetové médiá
3 Náplň odboru
3.1 Archeológia umenia interaktívnych médií
3.1.1 Predchodcovia mediálneho umenia
3.1.2 Počiatky elektronického umenia
3.1.2.1 video art
3.1.2.2 sound art
3.2 Kyberkultúra
3.2.1 Kybernetické pojatie informácie
3.2.2 Koncept kyberkultúry
3.2.2.1 virtuálna realita
3.2.2.2 Kyberpriestor
3.2.3 Online identita a kyberg
3.3 Teória novomediálneho umenia
3.3.1 Čo sú to nové médiá?
3.3.1.1 interkativita
3.3.1.2 hypertext
3.3.2 intermédiá, multimédiá, hypermédiá
4 TIM v bežnom živote
4.1 Sociálne site
4.1.1 Facebook
4.1.2 Tumblr
4.1.3 Twitter
4.2 Počítačové hry
4.2.1 Gaming theory
4.2.2 Programovanie, grafika
4.3 Mediálna komunikácia
4.3.1 DIGI TV
4.3.2 BLOG, E-MAGAZÍN
5 Uplatnenie
5.1 teoretická a kritická činnosť
5.1.1 analytické a dedukčné práce
5.1.2 recenzovanie
5.2 práca v kultúrnych insštitúciách
5.2.1 kurátori
5.2.2 zástupcovia kultúrnych inštitúcií
5.2.2.1 galérie
5.2.2.2 fóra a ateliery
5.3 vytváranie umeleckých projektov a podujatí
5.3.1 novomediálne festivaly
5.3.1.1 Signal, Praha
5.3.1.2 Biela noc, BA, Košice
5.3.2 prednášky,, kolokviá
Show full summary Hide full summary

Similar

Philosophy of Art
mccurryby
Breakdown of Philosophy
rlshindmarsh
Reason and Experience Plans
rlshindmarsh
Who did what now?...Ancient Greek edition
Chris Clark
Marina Abramovic notes
Sarah Egan
Camera Angles
saradevine97
The Cosmological Argument
Summer Pearce
7 Elements of Good Design
Micheal Heffernan
Key Paintings
Julia Lee
Exam 2- High Renaissance/Baroque
Rachel Masingill
Exam 1- Renaissance
Rachel Masingill