Dispràxia

sandra_yoli
Mind Map by sandra_yoli, updated more than 1 year ago
sandra_yoli
Created by sandra_yoli about 5 years ago
13
0

Description

Mapa conceptual de la dispràxia, trastorn psicomotriu
Tags

Resource summary

Dispràxia
1 Descripció
1.1 Enfermetat psicomotriu
2 Tipus
2.1 Ideomotora
2.1.1 Interrupció entre la seqüència de pensar i realitzar un acte senzill
2.2 Ideatòria
2.2.1 Afecta a la cadena de passos senzills que donen lloc a un complex
2.3 Oromotora o de la parla
2.3.1 Afecta als grups musculars que s'encarreguen de la fonació
2.4 Constructiva
2.4.1 Dificultat per comprendre les relacions espacials entre els objectes
3 Causes
3.1 Afectació al fetus
3.2 Part traumàtic
3.3 Prematuritat
3.4 Antecedents familiars
4 Característiques
4.1 Aprenentatge tardà
4.2 Dificultats en realització de moviments
4.3 Falta de coordinació
4.4 Dificultats d'aprenentatge
4.5 Problemes de concentració
4.6 Inquietud
4.7 Habilitats socials
4.8 Memòria a curt plaç
5 Intervencions
5.1 Teràpia ocupacional
5.2 Capacitació perceptiu
5.3 Teràpia de la parla
5.4 Hipoteràpia
Show full summary Hide full summary

Similar

Adivinanzas de animales
Celia de Diego Munilla
SAAC con ayuda
Antigua Muñoz luque
SAAC - Sistema Alternativo y/o Aumentativo de Comunicación
José Ángel de Arriba de la Fuente
INTEGRACION EN EL AREA LABORAL
Fernanda Padilla
SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN
Belén Gimena Bello
El oído
Yoselin Delgado
Adivinanzas de animales
piamarques
Adivinanzas de animales
Samantha Gomez
Adivinanzas de animales
santiago jimenez
1_SAAC con ayuda
Antigua Muñoz luque