La funció de relació

i.lopez
Mind Map by i.lopez, updated more than 1 year ago
i.lopez
Created by i.lopez about 5 years ago
6
0

Description

GUAI

Resource summary

La funció de relació
1 reben estímuls
1.1 s'envia una resposta
1.1.1 en els animals
1.1.1.1 cadascuna d'elles
1.1.1.1.1 comporta un comportament
1.1.1.1.1.1 que pot ser
1.1.1.1.1.1.1 adquirit
1.1.1.1.1.1.2 innat
1.1.1.2 pot ser
1.1.1.2.1 motora
1.1.1.2.1.1 realitzat amb músculs
1.1.1.2.2 secretora
1.1.1.2.2.1 cretant substàncies
1.1.1.3 ls òrgans dels sentits
1.1.1.3.1 els detecten
1.1.1.3.1.1 químics
1.1.1.3.1.1.1 gust/olfacte
1.1.1.3.1.2 lluminosos
1.1.1.3.1.2.1 ulls
1.1.1.3.1.3 tèrmics
1.1.1.3.1.3.1 termoreceptors
1.1.1.3.1.4 mecànics
1.1.1.3.1.4.1 oïda/barra lateral dels peixos
1.1.1.4 hi ha d'haver una
1.1.1.4.1 coordinació entre
1.1.1.4.1.1 emissors i efectors
1.1.1.4.1.1.1 stema nerviós
1.1.1.4.1.1.1.1 invertebrats
1.1.1.4.1.1.1.1.1 cordons nerviosos
1.1.1.4.1.1.1.1.2 ganglis
1.1.1.4.1.1.1.1.3 vell rudimentari
1.1.1.4.1.1.1.2 vertebrats
1.1.1.4.1.1.1.2.1 encèfal
1.1.1.4.1.1.1.2.2 mèdula espinal
1.1.1.4.1.1.1.2.3 nervis sensitius
1.1.1.4.1.1.1.2.4 nervis mortus
1.1.1.4.1.1.2 sistema hormonal
1.1.1.4.1.1.2.1 resposta més lenta
1.1.1.4.1.1.2.1.1 però més duradora
1.1.2 els vegetals
1.1.2.1 mitjançant receptors
1.1.2.1.1 distribuïts per tot l'organisme
1.1.2.1.1.1 que poden ser
1.1.2.1.1.1.1 lluminosos
1.1.2.1.1.1.2 hídrics
1.1.2.1.1.1.3 gravitacionals
1.1.2.1.1.1.4 mecànics
1.1.2.2 coordinació entre emissors i receptors
1.1.2.2.1 hormones vegetals
1.1.2.2.1.1 controlen processos de creixement
1.1.2.2.1.2 maduració dels fruits
1.1.2.2.1.3 caiguda de fulles
1.1.2.3 creen un moviment
1.1.2.3.1 diferencien en
1.1.2.3.1.1 nàasties
1.1.2.3.1.1.1 fotonàstia
1.1.2.3.1.1.2 sismonàsrtia
1.1.2.3.1.1.3 termonàstia
1.1.2.3.1.2 tropismes
1.1.2.3.1.2.1 fototropisme
1.1.2.3.1.2.2 geotropisme
1.1.2.3.1.2.3 higrotropismr
1.1.2.3.1.2.4 haptotropisme
Show full summary Hide full summary

Similar

medios de transporte
popeyoo080
CITOESQUELETO
zury sanchez cerpa
VALORES.
ferchicp25
Reading Review
gustavo.sandoval
El sintagma nominal
laurasegura2002
siete saberes
alejandra valiente
Actores principales del sector agrario
Jaz Garavano Palomeque
Vocabulario Parte 5 de 5 para 4º ESO
Alejo M.A.F
Búsqueda de información confiable
Ashley Michelle Esparza Davila