Please wait - loading…

DEURES DE RESPECTAR LES NORMES DE CONVIVÈNCIA

Description

Derechos de los alumnos
Gabriel Flores Landte
Mind Map by Gabriel Flores Landte, updated more than 1 year ago
Gabriel Flores Landte
Created by Gabriel Flores Landte over 6 years ago
7
0

Resource summary

DEURES DE RESPECTAR LES NORMES DE CONVIVÈNCIA
 1. Els alumnes i les alumnes tenen el deure de respectar les normes d’organització, convivència i disciplina del centre educatiu.
  1. Este deure es concreta en les obligacions següents:
   1. Participar i col·laborar en la promoció d’un ambient de convivència escolar adequat, així com conèixer el pla de convivència del centre.
    1. Respectar el dret dels restants alumnes que no siga pertorbada l’activitat educativa.
     1. Justificar de manera adequada i documentalment, davant del tutor o tutora, les faltes d’assistència i de puntualitat. En cas que siga menor d’edat, es justificarà per part dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumne i l’alumna.
      1. Utilitzar adequadament les instal·lacions, els materials i els recursos educatius utilitzats en el centre.
       1. Respectar els béns i les pertinences dels membres de la comunitat educativa.
        1. Complir el reglament de règim interior del centre.
         1. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i collegiats del centre, sense perjuí de fer valdre els seus drets quan considere que alguna de les decisions en vulnere algun, d’acord amb el procediment que establisca el reglament de règim interior del centre i la legislació vigent.
          1. Complir les normes de seguretat, salut i higiene en els centres docents, considerant expressament la prohibició de fumar, portar i consumir begudes alcohòliques, estupefaents i psicòtrops.
           1. Respectar el projecte educatiu, o el caràcter propi del centre, d’acord amb la legislació vigent.
            1. Responsabilitzar-se de les comunicacions que s’establisquen entre la família i el centre educatiu i viceversa.
             1. Utilitzar l’equipament informàtic, programari i comunicacions del centre, incloent-hi Internet, per a fins estrictament educatius.
              1. Respectar el que establix el reglament de règim interior del centre respecte als usos i prohibicions en la utilització de les noves tecnologies (telèfons mòbils, aparells reproductors, videojocs, etc.), tant en l’activitat acadèmica com quan no servisquen als fins educatius establits en el projecte educatiu del centre.
              Show full summary Hide full summary

              Similar

              16 temes de literatura de valencià
              mapipalacios97
              Los Derechos de los niños
              marcela_sosa17
              ¿Qué son los derechos humanos?
              creaticciencias
              Bioelementos Mapa Mental
              Joseline Loza Gil
              ¿Qué tipo de maestro eres?
              Diego Santos
              Fichas Para Estudio De los Derechos del Medio Ambiente
              luisvasquezh
              Derechos de los Alumnos
              Shelly Villafania
              Diseño curricular
              babyangela.ap
              DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
              mariquis2010
              6 CCSS. Tema 4: Representación de la Tierra.
              José Alberto Verdugo García
              Valle Inclán Contexto histórico y literario de la época
              Isabel Ordoñez M