La Revolució Industrial

asher.faruk
Mind Map by asher.faruk, updated more than 1 year ago More Less
asher.faruk
Created by asher.faruk about 6 years ago
57
1
0

Description

Mind Map on La Revolució Industrial, created by asher.faruk on 11/26/2013.

Resource summary

La Revolució Industrial
1 REVOLUCIÓ AGRÍCOLA
1.1 NOUS SISTEMES DE CONREU
1.2 NOVES MAQUINES
1.3 CANVIS EN LA PROPIETAT DE LA TERRA
1.4 INCREMENT EN LA PRODUCIÓ D'ALIMENTS
1.5 ÈXODE RURAL CAP A LES CIUTATS
1.6 REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA
1.6.1 AUGMENT I DISMINUCIÓ POSTERIOR DE LA NATALITAT
1.6.2 DISMINUCIÓ DE LA MORTALITAT
1.6.3 AUGMENT DE L'ESPERANÇA DE VIDA
2 INDUSTRIALITZACIÓ
2.1 SECTORS INDUSTRIALS
2.1.1 TÈXTIL COTONER
2.1.2 CARBO I SIDERÚRGIA
2.1.3 ALTRES: METAL·LÚRGIA, QUÍMIC...
2.2 EXPANSIÓ DEL COMERÇ
2.2.1 COMERÇ INTERNACIONAL
2.2.2 MERCAT NACIONAL
2.3 SISTEMA FABRIL DE PRODUCCIÓ
2.3.1 AUGMENT DE LA PRODUCCIÓ
2.3.2 DESCENS DELS PREUS
2.3.3 NOVES FONTS D'ENERGIA
2.3.3.1 HIDRÀULICA
2.3.3.2 VAPOR
2.3.4 MÀQUINA DE VAPOR
2.3.5 OBRERS CONCENTRATS EN FÀBRIQUES
2.3.6 MECANITZACIÓ
2.4 NOUS SISTEMES DE TRANSPORT
2.4.1 FERROCARRIL
2.4.2 VAIXELL DE VAPOR
3 LLIBERALISME I CAPITALISME
3.1 DOCTRINA ECONÒMICA
3.1.1 L'INDIVIDU BUSCA EL MAXIM BENEFICI
3.1.2 EL MERCAT REGULA ELS INGRESSOS INDIVIDUALS
3.1.3 L'ESTAT NO HA D'INTERVENIR EN L'ECONOMIA
3.2 SISTEMA ECONÒMIC
3.2.1 PROPIETAT PRIVADA DELS MITJANS DE PRODUCCIÓ
3.2.2 COMPETÈNCIA ENTRE EMPRESES
3.2.3 TENDÈNCIA A LA CONCENTRACIÓ
3.2.4 CRISIS PERIÒDIQUES
3.2.5 PROTECCIONISME I LLIURE CANVI
4 SOCIETAT INDUSTRIAL
4.1 URBANITZACIÓ
4.1.1 ÈXODE RURAL
4.1.2 SEGREGACIÓ PER BARRIS
4.1.3 CREIXEMENT URBÀ
4.2 TRIOMF DELS NOUS VALORS BUGUESOS
4.3 DIFERENCIACIÓ SOCIAL PER GÈNERES
4.4 SOCIETAT DE CLASSES
4.4.1 BURGUESIA
4.4.2 PROLETARIAT
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapa Mental - Estilos de Aprendizagem
miminoma
Question Words - GCSE German
lucykatewarman1227
Prática para o TOEFL
miminoma
GCSE Biology Quiz
Andrea Leyden
Physics P1
Phoebe Drew
Physics P2
Phoebe Drew
OCR AS Biology
joshbrown3397
GCSE Computing: Hardware
Yasmin F
GCSE Biology - Homeostasis and Classification Flashcards
Beth Coiley
1PR101 2.test - Část 10.
Nikola Truong
Core 1.8 Metals
T Andrews