Orientació Aten

Cristina cip
Mind Map by Cristina cip, updated more than 1 year ago
Cristina cip
Created by Cristina cip about 5 years ago
4
0

Description

mapa conceptual online
Tags

Resource summary

Orientació Atenció a la diversitat (ESO)
1 ORGANITZACIÓ GENERAL
1.1 Transició
1.1.1 Sessions de coordinació
1.1.1.1 Tutories
1.2 1r cicle ESO
1.2.1 Actuació preventiva
1.2.2 Ampliació d'hores lectives (optatives)
1.3 2n cicle ESO
1.3.1 Diversificació currículum
1.3.1.1 Habilitats
1.4 Comissió (CAD)
1.5 Nouvinguts
1.5.1 Aula d'acollida (llengua) *

Annotations:

  • * Atenció més personal que té com a objectiu agilitzar l'aprenentatge de la llengua per tal d'afavorir la seva inserció a l'aula ordinària.
1.6 Criteris de professorat
1.6.1 Hores (assig. suplementàries)
2 MESURES GENERALS
2.1 Criteris i orientació aula ordinària

Annotations:

  • * Institut Obert de Catalunya
2.1.1 Planificar
2.1.2 Crear amb suport i/o recuperació
2.1.2.1 Establir currículum i criteris de professors, hores i recursos
2.1.3 Mesures d'ampliació
2.1.4 Tutories
2.2 Principis pedagògics
2.2.1 Context escolar d'interacció (agents)
2.2.1.1 EIXOS
2.2.1.1.1 Personalització competències
2.2.1.1.2 Potenciar autonomia
2.2.1.1.3 Flexibilitat en l'organització
2.2.1.1.4 Metodologies cooperatives (diverses)
2.2.1.1.4.1 Crear rutines
2.2.1.1.4.2 Treball en equip
2.2.1.1.4.3 Aprenentatge mitjançant situacions reals
2.2.1.1.4.4 Clima de treball
2.2.1.1.4.5 Programacions a l'aula
2.2.1.1.5 TAC
2.3 Competències
2.3.1 Personalització competències
3 MESURES ESPECÍFIQUES
3.1 PIM
3.1.1 Alumnes
3.1.1.1 Millorar aprenentatge i assolir competències bàsiques
3.1.2 Durada
3.1.2.1 Màxim 1 curs
3.1.3 Organització
3.1.3.1 Grups flexibles (10 alumnes)
3.1.3.2 Característiques
3.1.3.2.1 Àmbits
3.1.3.2.1.1 Lingüístic
3.1.3.2.1.2 Matemàtic
3.1.3.2.2 Específic
3.1.3.2.2.1 Metodològic
3.1.3.2.2.2 Organització
3.1.3.2.2.3 Criteris
3.1.3.2.2.4 Revisió
3.2 Plans diversificació curricular
3.2.1 Alumnes
3.2.1.1 Dificultats aprenentatge ESO
3.2.2 Organització
3.2.2.1 Aula oberta
3.2.2.2 Projectes singulars
3.2.3 Modalitat
3.2.3.1 A (centre)
3.2.3.2 B (centre 40%)
3.2.4 Disseny
3.2.4.1 Ús TAC
3.2.4.1.1 Reduir professors
3.2.4.1.1.1 Àmbits
3.2.4.1.1.1.1 Lingüístico-social
3.2.4.1.1.1.2 Científic-tecnològic
3.2.4.1.1.1.3 Pràctic
3.2.5 Avaluació
3.2.5.1 Contínua i global
3.3 Nouvinguts
3.3.1 Alumnes
3.3.1.1 Resposta personalitzada (aprenentatge, emocions...)
3.3.2 Acollida i integració
3.3.2.1 Proporcionar informació
3.3.2.2 Comunicació a famílies
3.3.2.3 Avaluació inicial
3.3.3 Aula d'acollida
3.3.4 Avaluació
3.3.4.1 Tutories
3.3.5 Adaptació de currículum
4 MESURES EXTRAORDINÀRIES
4.1 UEC
4.1.1 Alumnes: 14-16 anys
4.1.1.1 Objectiu: obtenció títol graduat ESO
4.1.1.1.1 Avaluació: equip - Pla Individualitzat
4.2 USEE
4.2.1 Alumnes: 5-10
4.2.1.1 Objectiu: facilitar participació entre alumnes discapacitats o risc d'exclusió
Show full summary Hide full summary

Similar

TEORIA GENERAL DE SISTEMAS - Mapa Conceptual
DIGELMAN ALEXIS
Clasificación ISO de Insertos de corte
ruaarcon
Historia Psicología
vanessaballester
Objetivos de negocios estratégicos de los sistemas de información
alberto.ghcf
ULTRASONIDOS
Chloé Lafourcade
Necesidades Educativas Especiales
Carlos Manzano
Del lenguaje de la deficiencia a las escuelas inclusivas
Oyuky Garcia
Del lenguaje de la deficiencia a las escuelas inclusivas
Maritza Najar
REINO PROTISTA
Daniela Gonzalez
REINO PROTISTA
EDNA ROCIO GUZMAN NOVOA
REINO PROTISTA
EDNA ROCIO GUZMAN NOVOA