Determinants i quantificadors

Yeray Robledo
Mind Map by Yeray Robledo, updated more than 1 year ago
410
0
0

Description

Mi primer mapa
Tags

Resource summary

Determinants i quantificadors
1 DETERMINANTS:
1.1 Articles
1.1.1 Especifiquen el nom al qual acompanyen, de manera que n'indiquen el gènere i el nombre
1.1.1.1 ARTICLES DEFINITS
1.1.1.1.1 EXEMPLE: el pà, l'estudi, la taula
1.1.1.2 ARTICLES INDEFINITS
1.1.1.2.1 EXEMPLES: un llibre, una noai, uns regals, unes caixes
1.1.1.3 ARTICLES PERSONALS
1.1.1.3.1 EXEMPLES: en Joan, na Marta,
1.2 Possessius
1.2.1 Indiquen possessió, pertinença o relació envers el nom que acompanyen
1.2.1.1 UN POSSEÏDOR
1.2.1.1.1 EXEMPLE: meu,teu,seu,meva, teva, seva
1.2.1.2 MÉS D'UN POSSEÏDOR
1.2.1.2.1 EXEMPLE: nostre, vostre, seu,llur, nostres, vostres, seves, llurs
1.3 Demostratius
1.3.1 Mostren proximitat o llunyania, en l'espai o en el temps, del nom respecte de la persona que parla, de la que escolta o de totes dues alhora
1.3.1.1 PROXIMITAT
1.3.1.1.1 EXEMPLE: aquest, aquesta, aquests, aquestes
1.3.1.2 LLUNYANIA
1.3.1.2.1 EXEMPLE: aquell, aquella, aquells, aquelles
2 QUANTIFICADORS
2.1 Indefinits
2.1.1 Aporten una significació d'imprecisió o vaguetat
2.1.1.1 VARIABLES
2.1.1.1.1 EXEMPLE: algun, altre, cadascun, tots,qualsevol..
2.1.1.2 INVARIABLES
2.1.1.2.1 EXEMPLE: algú, cap, quelcom, res tothom...
2.2 Numerals
2.2.1 Especifiquen el nom expressant una quantitat o un ordre de manera precisa.
2.2.1.1 CARDINALS
2.2.1.1.1 EXEMPLES: zero, dos, tres, quatre...
2.2.1.2 ORDINALS
2.2.1.2.1 EXEMPLE: primer, segon, tercer,quart, cinquè, sisè
2.2.1.3 PARTITIUS:
2.2.1.3.1 EXEMPLES: mig,terç, quart
2.2.1.4 MÚLTIPLES
2.2.1.4.1 EXEMPLE: doble, triple, quàdruple, quíntuple
2.2.1.5 COL·LECTIUS
2.2.1.5.1 EXEMPLE: parell, dotzena, centenar, miler
2.3 Quantitatius
2.3.1 Indiquen una quantitat inexacta o poc precisa.
2.3.1.1 VARIABLES
2.3.1.1.1 Singular masculí: molt, poc, quant, tant
2.3.1.1.2 Singular femení: molta, poca, quanta, tanta
2.3.1.2 INVARIABLES:
2.3.1.2.1 Plural masculí: molts, pocs, quants, tants
2.3.1.2.2 Plural femení: moltes, poques, quantes, tantes
Show full summary Hide full summary

Suggestions

1_Procesos Básicos de la producción de un pozo
mariajose06tp
Causes of the Cold War Quiz
Fro Ninja
Physics 2a + 2b
James Squibb
Ratios Quiz
rory.examtime
GRE Word of the Day
SAT Prep Group
A-level French Vocabulary
Andrea Leyden
Mechanics
james_hobson
Waves
kate.siena
AS AQA Accounting Unit 1 - FLASH CARDS
Harshad Karia
IB SL Biology: Cells
mcgowan-w-10
GCSE Biology 4 OCR - The Processes of Life
blairzy123
IB Bio - Mitosis Quiz
j. stu
20 Study Hacks To Improve Your Memory
jen.sch.ca
Biology
Holly Bamford
An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee
B3, C3, P3
George Moores
GoConqr Getting Started Guide
Norman McBrien
1PR101 2.test - Část 7.
Nikola Truong
OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
Část 2.
Gábi Krsková