CATEGORIES LÈXIQUES

Antonia Margalid
Mind Map by , created about 4 years ago

per a fer anàlisi sintètic

8
0
0
Tags
Antonia Margalid
Created by Antonia Margalid about 4 years ago
CATEGORIES LÈXIQUES
LLUC FIOL HERNAN
CATEGORIES LÈXIQUES
JOAN SOCIAS FEME
CATEGORIES LÈXIQUES
Pep Joan Reus
Health and Social Care
Kelsey Phillips
World War I
Lydia Klein
CATEGORIES LÈXIQUES
Jaume Morell
CATEGORIES LÈXIQUES
J Ú L I A R I E R A
CATEGORIES LÈXIQUES
jaume cuart buad
CATEGORIES LÈXIQUES
Simó Morro Palou
CATEGORIES LÈXIQUES
jessica martorel
CATEGORIES LÈXIQUES
1 SUBSTANTIUS O NOMS
1.1 COMUNS / PROPIS
1.1.1 casa, cotxe, mapa...
1.1.2 Aina, Campanet, Ebro...
1.2 CONTABLES / INCONTABLES
1.2.1 moix, cavall, conill...
1.2.2 fum, aigua, amistad...
1.3 CONCRETS / ABSTRACTRES
1.3.1 porta,
1.4 INDIVIDUALS /COL·LECTIUS
2 ADJECTIU
2.1 EXPLICATIUS
2.1.1 la blanca neu
2.2 ESPECIFICATIUS
2.2.1 la rosa vermella
3 VERBS
3.1 MODES
3.1.1 INDICATIU
3.1.1.1 realitats
3.1.2 SUBJUNTIU
3.1.2.1 desitjos
3.1.3 IMPERATIU
3.1.3.1 ordres
3.2 FORMES NO PERSONALS
3.2.1 infinitiu, gerundi, participi
4 ADVERBIS
4.1 DUBTE
4.1.1
4.2 NEGACIÓ
4.2.1
4.3 TEMPS
4.3.1
4.4 LLOC
4.4.1 aquí, allà, davant...
4.5 MANERA
4.5.1
4.6 QUANTITAT
4.6.1
4.7 AFIRMACIÓ
4.7.1
5 DETERMINANTS
5.1 ARTICLES
5.1.1 DEFINITS
5.1.1.1 el, la, els, les
5.1.2 INDEFINITS
5.1.2.1 un, una, uns, unes
5.2 DEMOSTRATIUS
5.2.1 PROXIMITAT
5.2.1.1 aquest, aquesta, aquests, aquestes
5.2.2 LLUNYANIA
5.2.2.1 aquell, aquella, aquells, aquelles
5.3 POSSESSIUS
5.3.1 UN POSSEïDOR
5.3.1.1 el meu, el teu, el seu, els meus, els teus, els seus
5.3.1.2 la meva, la teva, la seva, les meves, les teves, les seves
5.3.2 VARIS POSSEïDORS
5.4 NUMERALS
5.4.1 CARDINALS
5.4.1.1 un, dos, tres, quatre...
5.4.2 ORDINALS
5.4.2.1 primer, segon, tercer, quart...
5.5 INDEFINITS
5.5.1 alguns, pocs, massa...
5.6 INTERROGATIUS
5.6.1 quina? quants?
5.7 EXCLAMATIUS
5.7.1 quina
6 PREPOSICIONS
6.1 a, amb, cap a, contra, de, des, de, en, entre, fins, fins a, malgrat, per, per a, segons, sense, sota
7 CONJUNCIONS
7.1 com, doncs, encara que, i, ja que, ni, o, però, perquè, que, si, sinó

Media attachments