LES TRANSFOMACIONS ECONOMIQUES I SOCIALS

davidalonso9951
Mind Map by davidalonso9951, updated more than 1 year ago
davidalonso9951
Created by davidalonso9951 about 5 years ago
1
0

Description

Salva , espere que te agrade el meu treball.

Resource summary

LES TRANSFOMACIONS ECONOMIQUES I SOCIALS
1 LA REFORMA AGRARIA
1.1 Els governs liberals de la primera meitat del segle van encetar reformes amb el objectiu de modernitzar la agricultura.
2 LA LENTA INDUSTRIALITZACIO
2.1 Este desemvolupament es va limitar a algunes regions i sectors. Els principals factors q varen dificultar la industralitzacio varen ser: la falta de capital, la inexcistencia de un mercat interior, la escassetat de recursos energetics, la falta de una xarxa de factors.
3 UNA SOTOCIETAT DE CLASSES
3.1 En esta nova organització social, les persones pertanyien a una altra classe en funció de riquesa, i no del seu naiximent ,com ocorria en la societat estamental.
4 EL NAIXIMENT DEL MOVIMENT OBRER
4.1 Els obrers van fer consciencia, poc a poc que era convenient unir-se per a fer front a les dificils condicions de la vida i el trevall.
Show full summary Hide full summary

Similar

SIMULACRO DE SOCIALES.
Nayibe Perilla
Examen de Sociales - GED
Diego Santos
Test de Geografía
maya velasquez
Los tres sectores de la sociedad
Adrián Ricco
LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
jimenalopezbarca
LA PREHISTORIA.
Manuel Jesús García
La Plena Edad Media y el feudalismo
Galo Pérez San Millán
Los Valores
David Gomez
Guerra fría
Laura Franco
GUERRA FRÍA
Marcela Herrera