לאומיות במאה ה-19

mayaerez22
Mind Map by mayaerez22, updated more than 1 year ago
mayaerez22
Created by mayaerez22 about 5 years ago
8
1

Description

על המאפיינים של התנועות הלאומיות באירופה ועל איטליה בהשוואה לתנועות

Resource summary

לאומיות במאה ה-19

Annotations:

 • איחוד ייחוד ורגש - מהם נובעים מרכיבי הלאומיות
1 לאומיות במאה ה-19
1.1 מרכיבי הלאומיות

Annotations:

 • מה מייחד עם?
1.1.1 שפה

Annotations:

 • מגבשת זהות ייחודית נבדלת ומלכדת
1.1.2 מוצא והיסטוריה משותפים

Annotations:

 • אירועים המונצחים מדור לדור ומעניקים ללאום תחושת שייכות
1.1.3 תרבות
1.1.3.1 מיתוסים

Annotations:

 • סיפורים בדויים היוצרים להזדהות, פעולה וחינוך
1.1.3.2 פולקלור

Annotations:

 • מרכיבים המזוהים עם הלאום
1.1.3.2.1 מנגינות
1.1.3.2.2 מאכלים
1.1.3.2.3 לבוש
1.1.3.3 סמלים

Annotations:

 • מרכיבים מוחשיים המבטאים את החיבור ויוצרים הזדהות
1.1.3.3.1 המנון
1.1.3.3.2 דגל
1.1.3.3.3 סמל
1.1.4 מולדת

Annotations:

 • השטח בו חי ומתקיים העם. רגש הזדהות ושייכות המכונה מולדת.
1.1.5 מנהגים ומסורת

Annotations:

 • אמונה או רעיון אחד מאחד המייחד אותם.
1.1.6 שאיפה להגדרה עצמית
1.2 הגורמים ללאומיות
1.2.1 נאורות והשכלה
1.2.1.1 בקרה

Annotations:

 • לבקר את המצב הקיים
1.2.1.2 אמונה

Annotations:

 • אמונה ביכולתו של *האדם* ולא בכנסייה
1.2.1.3 זכויות

Annotations:

 • זכויות טבעיות ללא קשר לשלטון, חיזוק מודעות לכוח ולזכויות
1.2.2 תיעוש ועיור
1.2.2.1 מעבר לערים
1.2.2.2 קבוצת השתייכות חדשה

Annotations:

 • האדם עוזב את המסגרת המשפחתית והקהילה הכפרית ומחפש קבוצת השתייכות חדשה הקבוצות הלאומיות העניקו זהות וביטחון.
1.2.3 אירועים פוליטיים
1.2.3.1 כיבושי נפוליאון

Annotations:

 • הפצת רעיונות הנאורות וההשכלה (נתן את הכלים להתגבש (אירוני
1.2.3.2 המהפכה הצרפתית

Annotations:

 • "החליפה את המשטר ב"שלטון עם ביססה את רעיונות זכויות האדם
1.2.3.3 המהפכה האמריקאית

Annotations:

 • המתיישבים באמריקה מרדו בשלטון הבריטי, קיבלו עצמאות וייסדו את הדמוקרטיה.
1.2.3.4 "אביב העמים"

Annotations:

 • גל התקוממיות ומהפכות באירופה בכדי למנוע חזרה לסדר הישן. הסדר הישן -  האצולה שולטת, לעם אין כוח \ זכויות
1.2.4 התפתחות ה

Annotations:

 • התפתחות של דברים אלו הקלה על הפצת הרעיונות הלאומיים
1.2.4.1 חינוך

Annotations:

 • חינוך המנחיל ערכים לאומיים
1.2.4.1.1 היסטוריה
1.2.4.1.2 שפה
1.2.4.1.3 אידיאלוגיה
1.2.4.2 תקשורת

Annotations:

 • הפצה מהירה ויעילה של תכנים לאומיים
1.2.4.3 תחבורה

Annotations:

 • הפצה של מידע ממקום למקום
1.2.5 תופעת החילון
1.2.5.1 פקפוק

Annotations:

 • פקפוק בעליונות של מוסדות הדת ואנשיהן.
1.2.5.2 תאוריות נוספות

Annotations:

 • לצד האמונה הדתית נוספו תאוריות חדשות. 
1.2.5.3 גופים חדשים

Annotations:

 • גופים חדשים קמים והופכים לבעלי השפעה בעיצוב חיי הפרט בנוסף לכנסייה.
1.2.6 זרם הרומנטיקה
1.2.6.1 נבדלות

Annotations:

 • קראו לחיזוק הנבדלות והזהות הייחודית של כל אדם ועם.
1.2.6.2 שינוי

Annotations:

 • ליצור שינוי שיוביל להבדלה שתוביל להצדקה של תביעתם לעצמאות (ליצור גיבוש סביב מרכיבי זהות ייחודים)
1.3 מאפייני התנועות הלאומיות
1.3.1 (?ההנהגה והעם (מי

Annotations:

 • המנהיגים מגיעים מקרב העם, בעלי כריזמה וכושר הנעה ומכאן נובע כוחם. עודדו את הציבור לתמוך. הקמת מוסדות פוליטיים וכלכליים, קשרי חוץ עם מעצמות.
1.3.2 (?מטרות (מה
1.3.2.1 סילוק שלטון זר
1.3.2.2 פיתוח תודעה וחינוך לאומי
1.3.2.3 שאיפה להקמת מדינת לאום = מולדת
1.3.3 (?דרכי פעולה (איך
1.3.3.1 פיתוח תודעה לאומית
1.3.3.1.1 הרחבת מעגל הפעילים
1.3.3.1.2 גיוס כספים
1.3.3.1.3 מחאות וטקסים
1.3.3.1.4 הפצת הלאומיות לתודעה
1.3.3.1.5 הקמת בתי ספר
1.3.3.2 ביסוס (איחוד) המדינה
1.3.3.2.1 מטבע אחיד
1.3.3.2.2 איחוד תרבותי
1.3.3.2.3 שלטון מרכזי1
1.3.3.3 סילוק כובש זר
1.3.3.3.1 תנועות מחתרת לוחמניות
1.3.3.3.2 פעילות דיפלומטית

Annotations:

 • תמיכה בין לאומית
1.3.4 שלבי ההתפתחות
1.3.4.1 שלב המאבק
1.3.4.1.1 המאבד המדיני- דיפלומטי- צבאי

Annotations:

 • בריתות עם מדינות אחרות בכדי לגרש את השלטון הזר
1.3.4.1.1.1 המאבק מלמעלה
1.3.4.1.2 המאבק העממי

Annotations:

 • מעניק לתנועה תמיכה, הציבור מגויס למען הפגנות תמיכה המוניות ומהפכות אביב העמים
1.3.4.1.2.1 המאבק מלמטה
1.3.4.2 הרחבה

Annotations:

 • יצירת בסיס פעולה מורחב והתארגנות מוסדית ופוליטית.
1.3.4.3 (הכנה (היערכות

Annotations:

 • יצירת התרבות הלאומית שהעניקה תחושת הזדהות, גיבוש ושייכות. חיזוק כל המרכיבים של הלאומיות.
1.3.4.4 לאחר הקמת המדינה

Annotations:

 • חיזוק הקשר בין הלאום למדינה. העמקת הלאומיות, קשירת היחיד למדינה רגשית ושכלית (גיוס חובה) פועל כגורם מאחד ומלכד ותורם להטמעת הזהות.
1.3.5 גורמים
1.3.5.1 מעכבים
1.3.5.1.1 התנגדות מבית
1.3.5.1.1.1 פערים
1.3.5.1.1.1.1 לשוניים
1.3.5.1.1.1.2 חברתיים
1.3.5.1.1.1.3 כלכליים
1.3.5.1.1.2 חברה מפוצלת למעמדות
1.3.5.1.1.3 חילוקי דעות

Annotations:

 • לגבי סוג המשטר בקרב המנהיגים
1.3.5.1.1.4 הכנסייה

Annotations:

 • גורם מתסיס ומכשיל
1.3.5.1.2 התנגדות השלטון

Annotations:

 • השלטון היה זר , מסורתי, ושמרני שחשש מאובדן מעמדו.\הגביל הקשה והכשיל את המאבק הלאומי.
1.3.5.2 מסייעים
1.3.5.2.1 סיוע בינ"ל

Annotations:

 • קשרים דיפלומטיים עם מדינות אחרות= עזרה ביכולת צבאית\ דיפלומטית.
1.3.5.2.2 לכידות חברתית

Annotations:

 • בורגנות= כוח כלכלי אשר תרמו לפעילות המחתרתית.
1.3.5.2.3 נאורות והשכלה

Annotations:

 • חשיפה לרעיונות הלאומיים --- בעקבות ההשפעה החלו להתגבש קבוצות לאומיות.
2 איטליה
2.1 מצב ראשוני
2.1.1 פיימונטה- סרדיניה
2.1.2 ממלכת שתי הסיציליות
2.1.3 מדינת האפיפיור
2.2 מנהיגים
2.2.1 מציני

Annotations:

 • כורה פחם צעיר שאף לרפובליקה עצמאית
2.2.1.1 קרבונרי
2.2.1.2 "איטליה הצעירה"
2.2.1.3 רפובליקה עצמאית
2.2.2 גריבלדי
2.2.2.1 מנהיג צבאי
2.2.2.2 מדינה לאומית מאוחדת
2.2.2.3 איחוד דרום איטליה וסיציליה
2.2.3 אמנואלה ה-2
2.2.3.1 מלך פיימונטה
2.2.3.2 רעיונות ליברליים
2.2.4 קאבור
2.2.4.1 ראש ממשלת פיימונטה
2.2.4.2 מנהיג דיפלומטי

Annotations:

 • היה דיפלומט וכריזמט, חיזק את הכלכלה ויצר בריתות לאומיות חשובות
2.3 גורמים
2.3.1 מסיעיים
2.3.1.1 סיוע בינ"ל

Annotations:

 • תמיכה מדינית וצבאית מצד נפוליאון ה-3
2.3.1.2 מנהיגי המאבק
2.3.1.3 התעוררות הלאומיות באירופה

Annotations:

 • האיטלקים שאבו עידוד מהמהומות וראו הזדמנות לפעולה!
2.3.2 מעכבים
2.3.2.1 פיצול פנימי וחוסר אחידות

Annotations:

 • מנהיגי המאבק רצו דברים שונים, פערים תרבותיים
2.3.2.2 העדר תמיכת הכנסייה והנסיכויות

Annotations:

 • חששו שהאיחוד יגרום לחילון
2.3.2.3 איום חיצוני וחולשה צבאית
2.4 השלבים לאיחוד איטליה
2.4.1 1821-1820

Annotations:

 • קמות באיטליה אגודות מהפכניות לאומיות (סתר) כמו הקרבונרי
2.4.2 1831

Annotations:

 • מציני חוזר מהגלות ומקים את "איטליה הצעירה" מטרתה- לשחרר ולאחד את איטליה וליצור רפובליקה חוקתית.
2.4.3 1848

Annotations:

 • אביב העמים פורץ באיטליה, נכשל, ופיימונטה מתחזקת קאבור פועל להתעצמותה של איטליה.
2.4.4 1858

Annotations:

 •  הסכם בין פיימונטה לצרפת- צרפת תסייע לאיטלקים בתמורה לשטחים
2.4.5 1860

Annotations:

 • מרד עממי בסיציליה ברשותו של גריבלדי (וצבא אדומי החולצות) , השטחים נמסרים לפיימונטה כדי למנוע מלחמת אחים ולאחד בין הצפון לדרום.
2.4.6 1861

Annotations:

 • איחוד איטליה תחת שלטון המלוכה של אמנואלה ה-2 מונרכיה חוקתית
2.4.7 1866

Annotations:

 • ונציה מסופחת לאיטליה
2.4.8 1870

Annotations:

 •  רומא צורפה לאיחוד איטליה והוכרזה לבירתה
Show full summary Hide full summary

Similar

הלאומיות באירופה ומאפייניה
מירב אילן
Italian: Basics
Selam H
Prática para o TOEFL
miminoma
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
GCSE REVISION TIMETABLE
holbbox
4 Lesson Planning Tips for Teachers
Micheal Heffernan
mi mapa conceptual
coral piñeiro
Ley de la propiedad Intelectual en Venezuela
Ovidio Rodriguez
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
damary acevedo
Mapa Conceptual
Armando Medrano
Capacidades del Proceso
Alexis Zuñiga Davila