ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

patchara katkong
Mind Map by patchara katkong, updated more than 1 year ago
patchara katkong
Created by patchara katkong almost 5 years ago
155
0

Description

ผลงานของนางสาวพัชรา กาดกอง เลขที่16 ชั้นม.4/1 เสนอคุณครูกนกพร นันแก้ว ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Resource summary

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
1.1 ความสัมพันธ์
1.2 โดเมนและเรนจ์
1.3 ฟังก์ชัน
2 ฟังก์ชันเชิงเส้น
3 ฟังก์ชันกำลังสอง
3.1 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
3.2 การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
3.3 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ
4 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
5 ฟังก์ชันค่าสมบูรณ์
6 ฟังก์ชันขั้นบันได
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
เซต
surasit sadlan
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong
ระบบจำนวนเต็ม
พรพิมล หมุยเฮบัว
โรคไต
Suwat Singthong