SUBSTÀNCIES

marouaghanam
Mind Map by marouaghanam, updated more than 1 year ago
marouaghanam
Created by marouaghanam about 5 years ago
7
0

Description

tema 2

Resource summary

SUBSTÀNCIES
1 PURES
1.1 És quan una substància té 1 component
1.2 COL·LOIDES
1.2.1 Els col·loides són substàncies que no és veuen a simple vista però amb un microscopi sí.
2 MESCLES
2.1 És quan una substància té +1 component
2.1.1 Heterogènia
2.1.1.1 Els components és distingeixen a simple vista
2.1.2 Homogènia
2.1.2.1 Els components NO és distingeixen a simple vista
2.2 Els podem separar amb els MÈTODES DE SEPARACIÓ:
2.2.1 DECANTACIÓ, FILTRACIÓ, VAPORITZACIÓ, CRISTAL·LITZACIÓ, DESTIL·LACIÓ, CROMATOGRAFIA, IMANTACIÓ
3 La CONCENTRACIÓ és per mirar si una solució està concentrada o no.
3.1 CONCENTRACIÓ EN GRAMS PER LITRE
3.2 CONCENTRACIÓ EN TANT PERCENT EN MASSA
3.3 CONCENTRACIÓ EN TANT PERCENT EN VOLUM
4 DISSOLUCIÓ
4.1 EXEMPLE: Barregem aigua i alcohol i obtenim una mescla homogènia aquesta mescla és una dissolució.
4.1.1 SOLUT
4.1.1.1 La quantitat més petita d'una mescla. EXEMPLE: Aigua=dissolvent sal= solut
4.1.1.1.1 DISSOLVENT
4.1.1.1.1.1 La quantitat més gran d'una mescla. EXEMPLE: Aigua=dissolvent Sal=solut
4.1.1.1.1.1.1 La SOLUBILITAT és la capacitat d'una substància de dissoldre un altre
Show full summary Hide full summary

Similar

SISTEMA REPRODUCTOR
LUIS FERNANDO GUISAO RODRIGUEZ
Partes de la célula animal y vegetal
Cami Puaque
TEST REPASO BIOLOGÍA CELULAR
VICTOR MANUEL VITORIA RUIZ
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
jesusceusodontol
LA TIERRA EN EL UNIVERSO. Preguntas clave.
Abraham Marquez
LA CADENA ALIMENTICIA
Nohemi Vargas2399
LOS REINOS DE LA NATURALEZA
Laura Juliana4303
CCNN 5EP. Tema 6. Aparato locomotor
JOSÉ ALBERTO VERDUGO GARCÍA
Partes externas del cuerpo humano
Monica Palacios8264
LOS ANIMALES VERTEBRADOS
diazcardenasjack
6 CCNN. Tema 1: Clasificación de los Seres Vivos. (Repaso)
José Alberto Verdugo García