FTP

JJimenez ga
Mind Map by JJimenez ga, updated more than 1 year ago
JJimenez ga
Created by JJimenez ga about 5 years ago
18
2

Description

Mind Map on FTP, created by JJimenez ga on 11/25/2015.

Resource summary

FTP
1 Modes de conexi
1.1 Actiu
1.1.1 el client l'hi diu al server quin es el port de dades
1.1.2 La conexió
1.1.2.1 Inicia el server
1.1.2.2 Port 20
1.1.3 Comporta problemes
1.2 Passiu
1.2.1 El server l'hi diu al server quin es el port
1.2.2 No sera el 20
1.2.3 Superior al 1024 i canviará
1.2.4 El clienr inica la connexió
2 Funcionamiento
2.1 Estableis 2 comunicacions
2.1.1 Dades
2.1.1.1 Server port 20
2.1.1.2 Client Port superior al 1024
2.1.2 Control
2.1.2.1 Port 21
2.1.2.2 Ordres
3 Client FTP?
3.1 Es un programa que fa servir el protocol Ftp per connectar a un server i pujar i baixar arxius
3.2 Es necesita saber la ip del server
3.3 Tots els SO's i navegadors tenen un client FTP
3.4 Si volem mes opcions podem instal-ar un altre
4 Tipus de acces
4.1 Anoniim
4.1.1 Usuari que permet entrar a quasevol persona en el server
4.1.2 es util per fer un server public
4.1.3 normalment solament te permis de lectura
4.2 Comptede ususari
4.2.1 L'usuari ha de existir en el server
4.2.2 es poden asignar permisos a aquets usuaris
Show full summary Hide full summary

Similar

Test SRI - HTTP + FTP
Jorge O.N.
Servicios
Dulce SC
PROTOCOLOS DE RED
rafa navarro
Significados FTP, NFS, SMTP y TELNET
Jorge Morales Alvarez
requisitos para una conexión a internet
dercy1240
Presentación del módulo
Yuriria Coronado
French Vocab - Higher French
Moira Shepherd
An Inspector Calls: Mr Arthur Birling
Rattan Bhorjee
mi mapa conceptual
Andrea Agudelo
Sistema nervioso y reproductivo
Cesar Waner