Cantiga de amor

rociolopezfernan
Mind Map by rociolopezfernan, updated more than 1 year ago
rociolopezfernan
Created by rociolopezfernan about 6 years ago
4
0

Description

Lingua Galega

Resource summary

Cantiga de amor
 1. Definición
  1. O trobador expresa a súa pena amorosa por unha muller á que lle chama senhor
  2. Orixes
   1. CanÇó provenzal
    1. Requisitos:
     1. MESURA : trato respectuoso e delicado coa amada
      1. DISCRECIÓN : prohibición de divulgar o nome da dama
     2. Interlocutores
      1. O destinatario é a dama (senhor) ; un auditorio indeterminado ; amigos ; Deus ; Amor
      2. Temas
       1. A LOANZA DA DAMA : aparece na primeira parte da cantiga e pode referirse á beleza física ou moral
        1. O AMOR DO POETA : Maniféstase ao longo de todo o poema
         1. A RESERVA DA DAMA : rexeitamento ; indiferenza ; despreocupacion pola sorte do namorado
          1. A COITA DE AMOR : diferentes graos de sufrimento por amor
          2. tipos
           1. CANTIGAS DE REFRÁN : un ou varios versos repitidos ao final de cada estrofa
            1. CANTIGAS DE MESTRÍA : non teñen refrán
            2. recursos estilísticos
             1. O DOBRE : palabra ou palabras repetidas en posición simétricas dunha estrofa
              1. O MORDOBRE : lexema repetido simétricamente con variacións nos morfemas flex. ou deriv.
               1. A FINDA : versos finais ao remate da cantiga como conclusión
               Show full summary Hide full summary

               Similar

               nuevas mARAVILLAS
               natsvalde
               CANTIGA DE AMOR
               Ángela Fernandez Perez
               SIGNOS DE PUNTUACIÓN
               Valeria Hernandez
               Resumen: La Célula (Bioelementos y biomoléculas)
               enriquepunk182
               TIPOS DE EMPRESAS
               hania pascual
               Pirámide de Maslow
               Loreto Cisternas Guerra
               Indispensable necesidad en el desarrollo, Crea un marco de normas para las correctas y asertivas relaciones de individuos y grupos sociales a todo nivel. Organizar,asegurar,Agradar ,convivir,,complacer al interlocutor,buscar expectativas de negocio
               Ernesto Vanegas Diaz
               TEMA 'La Crisis del 98' Historia de España
               cristo gonzalez
               Leyes de los gases
               María Ignacia Le
               7. Ley de Ohm
               ro sal