Música tema 2

aserrano3533
Mind Map by aserrano3533, updated more than 1 year ago
5
0
0

Description

Mind Map on Música tema 2, created by aserrano3533 on 12/02/2015.
Tags No tags specified

Resource summary

Música tema 2
1 El so
1.1 El so és la sensació que notem quan ens arriben les vibracions anomenades ones sonores
1.2 Per a que existeix el so és necessari que hi hagi aquests tres factors
1.2.1 Font sonora (allò que vibra i provoca l'ona sonora)
1.2.2 Medi de propagació (material que transmet les ones sonores)
1.2.2.1 Aire (gas) = 331 m/s
1.2.2.2 Aigua (líquid) = 1.435 m/s
1.2.2.3 Acer (sòlid) 5.000 m/s
1.2.2.4 Buit (no hi ha medi) 0 m/s
1.2.3 L'oient (és qui rep les ones, sent el so)
2 decibelis
2.1 95
2.1.1 Màquina rebladora
2.2 90
2.2.1 Tren elevat
2.3 70
2.3.1 Carrer amb molt trànsit
2.4 20
2.4.1 Conversa en veu baixa
2.5 65
2.5.1 Conversa normal
2.6 120
2.6.1 llindar de la sensació dolorosa
2.7 10
2.7.1 Remor de les fulles
2.8 0
2.8.1 Llindar de la sensació sonora
3 Com es produeix i es transmet el so
3.1 Una font sonora és tot allò que produeix so
3.1.1 Les fonts sonores poden ser:
3.1.1.1 Naturals (creades per animals o fenomens meteorològics)
3.1.1.2 Artificials (creades per l'ésser humà)
3.1.2 Si volem veure una representació gràfica de la ona sonora necessitem l'oscil·loscopi
3.1.2.1 Amb l'osil·loscopi podem veure si una emissió sonora és so o soroll, i també les seves qualitats
3.1.2.1.1 a) So: quan la línia de la gràfica és regular
3.1.2.1.2 b) Soroll quan la línia de la gràfica és irregular
3.1.2.1.3 c) Intensitat= Més amplitud = més potent. Menys amplitud = menys potent
3.1.2.1.4 d) Altura= Més frequència = so agut. Menys frequència = so greu
4 El so i el soroll
4.1 Estem envoltats d'una sèrie d'emissions sonores
4.1.1 Van en proporció del lloc on vivim
4.1.1.1 Poble petit
4.1.1.1.1 Poques emisons sonores
4.1.1.2 Ciutat industrialitzada
4.1.1.2.1 Més emissions sonores que en un poble petit
4.2 El so es mesura en belis
4.2.1 És una unitat de mesura tan gran que l'hem de dividir en decibelis
5 La música és un art que consisteix en combinar sons en el temps
5.1 La música és un mitjà de comunicació, per tant ha de transmetre una informació
5.1.1 Els elements de comunicació són:
5.1.1.1 Emisor (compositor/ intérpret)
5.1.1.2 Missatge (cançó)
5.1.1.3 Receptor (oient)
5.1.1.4 Codi (llenguatge musical)
5.1.1.5 Canal (ones sonores)
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Religious Studies - Keywords.
Ready2learn
Girls' and Boys' Education - A Mind Map_1
meriya77
Biology AQA 3.1.4 Lung Function
evie.daines
Respiratory System
Addeana
AS Biology - Types of Carbohydrates.
pheebzda
STUDY PLANNER IGCSE
Felixus
Religious Studies- Matters of life and death
Emma Samieh-Tucker
1984 - Good quotes to memorise
jenniferlg
chemistry: c2
kristy baker
Psychopathology
Laura Louise
Macbeth Quotes/Themes
Michael LEwis