MAQUINES COMPLEXES

Marc Andreu Busqué
Mind Map by Marc Andreu Busqué, updated more than 1 year ago
62
0
0

Description

maquines complexes

Resource summary

MAQUINES COMPLEXES
1 Les màquines complexes estan dissenyades entre altres coses per transformar o transmetre un moviment.
2 1. Mecanismes de transmissió de moviment
2.1 1.1 Rodes de fricció
2.1.1 Consta de dues rodes llises en contacte entre elles on una és la roda motriu i l'altra la roda conduïda. L'exterior de les rodes és rugós
2.1.2 1.2 Rodes dentades
2.1.2.1 Les rodes dentades o engranatges estan formats per rodes amb dents al seu perímetre. La mida de les dents entre una roda i l'altra ha d'encaixar per tal que es pugui transmetre el moviment.
2.1.2.2 1.3 Cadenes
2.1.2.2.1 Es basa en les rodes dentades però hi afegeixen la cadena que encaixa en cadascuna de les dents i permet transmetre un moviment a una certa distància. Aquest sistema és molt adequat per a transmetre grans esforços però cal tenir en compte el soroll i les distàncies.
2.1.2.2.2 1.4 Corretges
2.1.2.2.2.1 Els mecanismes es troben a una certa distància entre ells i una corretga amb forma plana o dentada habitualment s'encarrega d'arrossegar la roda conduïda. Aquest sistema és molt adequat per a distàncies relativament àmplies però no permet transmetre grans esforços.
2.1.2.2.2.2 1.5 Relació de transmissió
2.1.2.2.2.2.1 La relació de transmissió ens indica el número de voltes que donarà la roda conduïda per cada volta de la roda motriu o conductora. És un terme adimensional ja que és una relació. Segons el tipus de mecanisme podem utilitzar unes magnituds o altres.
2.1.2.2.2.2.1.1 Rodes de fricció
2.1.2.2.2.2.1.1.1 i= n2/n1 = D1/D2
2.1.2.2.2.2.1.1.1.1 Segons el valor del resultat haurem de diferenciar entre :
2.1.2.2.2.2.1.1.1.1.1 i = 1
2.1.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1 la roda motriu i la conduïda giren a la mateixa velocitat per tant són de la mateixa mida.
2.1.2.2.2.2.1.1.1.1.2 i < 1
2.1.2.2.2.2.1.1.1.1.2.1 la roda conduïda gira més lentament que la roda motriu, per tant és més gran i és un sistema reductor
2.1.2.2.2.2.1.1.1.1.3 i> 1
2.1.2.2.2.2.1.1.1.1.3.1 la roda conduïda gira més rapidament que la roda motriu, per tant és més petita i és un sistema multiplicador
2.1.2.2.2.2.1.2 Rodes dentades
2.1.2.2.2.2.1.2.1 i = n1·Z1 = n2·Z2
2.1.2.2.2.2.1.2.1.1 Segons el valor del resultat haurem de diferenciar entre :
3 2 Transformació de moviment
3.1 Ens podem trobar amb tres tipus de moviments que realitzen els mecanismes:
3.1.1 Circular L'objecte o element es desplaça amb una trajectòria circular.
3.1.2 Rectilini L'objecte o element es desplaça en una trajectòria horitzontal, vertical o inclinada.
3.1.3 Alternatiu L'objecte combina una trajectòria rectilínia i circular.
3.2 Alguns exemples de mecanismes que transformen el moviment són:
3.2.1 Mecanisme biela-manovella El mecanisme transforma un moviment rectilini en circular o a l'inrevés.
3.2.2 Lleva Transforma un moviment circular en rectilini alternatiu.
3.2.3 Sistema pinyó-cremallera El pinyó es desplaça sobre la cremallera de forma lineal.
Show full summary Hide full summary

Suggestions

MACANISMES
mariafeliu
MÀQUINES SIMPLES
Óscar Reche
1_MACANISMES
mariafeliu
MODE, MEDIAN, MEAN, AND RANGE
Elliot O'Leary
Organic Chemistry Functional Groups
linpubotwheeds
Biology 1 ocr 21st century
Aisha_
Biology B1
Kelsey Phillips
To Kill A Mockingbird-Key Quotes
megantracey
Present Simple/Past Simple Tenses
learning.buzz.in
Medical Terminology
khachoe_pema
The Changing Natural Environment Part 2
roberto_spacey