LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

alexmelvar000
Mind Map by alexmelvar000, updated more than 1 year ago
alexmelvar000
Created by alexmelvar000 over 4 years ago
6
0

Description

asdahdeahf
Tags

Resource summary

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
1 TRES REVOLUCIONS
1.1 REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA
1.1.1 -Conjunt de canvis econòmics i tecnològics interrelacionats que transforman l'economia i la societat.
1.2 REVOLUCIÓ AGRÍCOLA
1.2.1 -Augment de la demanda d'aliments i una alça de preus agrícoles.
1.2.1.1 GRÀCIES A DUES GRANS TRANSFORMACIONS
1.2.1.1.1 -Canvis en l'estructura i la propietat de la terra, i la propietat privada
1.2.1.1.2 -Aplicació de nous mètodes i tècniques de conreu (Sistema Norfolk), nous conreus i la mecanització.
1.3 REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS
1.3.1 -Nous sistemes de rails de ferro i rodes que impedien el descarrilament del ferrocarril i una construcció d'un xarxa ferroviària que es va estendre per Europa.
2 PRIMERA FASE DE LA INDÚSTRIA
2.1 -La Màquina de Vapor: Gran caldera que funcionava amb carbó, que transformava l'aigua en vapor. El vapor penetra en un cilindre i mou un pistó que puja i emputja un balancí. El vapor es refreda en un condensador i fa tornar a baixar el pistó i el balancí.
2.2 MÀQUINES
2.2.1 -Senzilles: accionades per l'home.
2.2.1.1
2.2.2 -Mogudes per l'energia hidràulica.
2.2.2.1 -Les Màquines, augmentavan la productivitat, reduien costos, el producte era més barat, augmentava de la demanda i sobretot el benefici.
2.2.3 -Mogudes pel vapor.
2.2.3.1
2.3 DUES INDÚSTRIES
2.3.1 INDÚSTRIA TÈXTIL
2.3.1.1 -Primer sector en mecanitzar-se, la indústria del cotó, també es crea la llançadora volant, noves màquines de filar i telers mecànics.
2.3.2 SIDERÚRGIA
2.3.2.1 -L'invent va permetre una major producció de ferro gràcies a la utilització del carbó de coc. Més tard es crea un convertidor de ferro a acer.
3 CAPITALISME
3.1 -Nou sistema econòmic basat en el liberalisme econòmic, una doctrina fomentada en la iniciativa privada
4 LA SOCIETAT
4.1 BURGESIA
4.1.1 GRAN BURGESIA
4.1.1.1 -Banquers, rendistes i propietaris de grans fàbriques.
4.1.2 MITJANA BURGESIA
4.1.2.1 -Advocats, metges, alts funcionaris i comerciants.
4.1.3 PETITA BURGESIA
4.1.3.1 -Empleats, botiguers i artesans.
4.1.3.1.1 -Les seves condicions de vida no es diferenciàva molt de la dels obrers.
4.2 OBRERS
4.2.1 -Mossos, personal del sector serveis, empleats de petits tallers, etc....
4.2.1.1 - Treballaven de 12 a 14 hores, condicions de vida molt dolentes, grup més nombrós, etc....
5 SEGONA FASE DE LA INDÚSTRIA
5.1 NOVES FONTS D'ENERGIA
5.1.1 -Petroli.
5.1.2 -Acer.
5.1.3 -Metal·lúrgia.
5.1.4 -Indústria de l'Automòbil.
5.1.5 -Indústria Química.
5.1.6 -Ciment Armat.
5.2 NOUS MÈTODES
5.2.1 TAYLORISME
5.2.1.1 -Fabricació en cadena, divisió del procés de producció en tasques molt específiques, cada obrer fa un a part molt concreta del procés, fet que elimina els moviments inútils i rendibilitza al màxim la mà d'obra.
5.2.2 FABRICACIÓ EN SÈRIE
5.3 CONCENTRACIÓ INDUSTRIAL
5.3.1 -CÀRTEL: acords entre empreses.
5.3.2 -TRUST: fusió d'empreses.
5.3.3 -HÒLDING: grup financer format per empreses i bancs.
5.3.4 -MONOPOLI: dret exclusiu d'una empresa a comercialitzar un producte
6 MOVIMENTS SOCIALS
6.1 MARXISME
6.1.1 Karl Max i Friederich Engels, denuncien l'explotació de la classe treballadora i crean un Estat obrer que socialitzaria la propietat
6.2 ANARQUISME
6.2.1 -Pensadors que compartien 3 principis, s'oposaven a la participació política, hi tenien diferents sectors.
Show full summary Hide full summary

Similar

DIBUJO PROYECTIVO
JULIAN santos
Chemistry Edexcel C2 topic 1+topic 2 notes
isabellaoliver
IB Bio - Mitosis Quiz
j. stu
Cold War Causes Revision
Tom Mitchell
GCSE REVISION TIMETABLE
megangeorgia03
GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 1
Sarah Egan
PSBD TEST 1
Mwebaze Green
Specific Topic 7.3 Timber selection
T Andrews
Carbohydrates
minna baraili
Clasificación de las Empresas acorde a la Legislación Colombiana.
Sandra Liliana Rodriguez Salazar