Irakasle Funtzioa

Eneko Lopez
Mind Map by Eneko Lopez, updated more than 1 year ago
Eneko Lopez
Created by Eneko Lopez over 4 years ago
21
0

Description

Irakasle F.
Tags

Resource summary

Irakasle Funtzioa
1 IRAKASLE BATEN EZAUGARRIAK
1.1 Belbinen Rolak
1.1.1 Rol sozialak
1.1.1.1 Kohesionatzailea
1.1.1.2 Dinamikoa
1.1.1.3 Koordinatzailea
1.1.2 Rol mentalak
1.1.2.1 Adeitsua
1.1.2.2 Sortzailea
1.1.3 Akzio Rolak
1.1.3.1 Motorra
1.1.3.2 Implementatzailea
1.1.3.3 Aditua
1.2 Pentsamendu Estiloak
1.2.1 Funtzioa
1.2.1.1 Legegilea
1.2.1.2 Exekutiboa
1.2.1.3 Judiziala
1.2.2 Maila
1.2.2.1 Lokala
1.2.2.2 Globala
1.2.3 Forma
1.2.3.1 Hierkikoa
1.2.3.2 Monarkikoa
1.2.3.3 Anarkikoa
1.2.3.4 Oligarkikoa
1.2.4 Irismena
1.2.4.1 Kanpo
1.2.4.2 Barne
1.2.5 Orientazioa
1.2.5.1 Kontserbadorea
1.2.5.2 Liberala+
1.3 Garapen Morala
1.3.1 1.Maila
1.3.1.1 1. Estadioa -Moral Heteronomoa
1.3.1.2 2. Estadioa - Insibidualista edo instrumentala
1.3.2 2. Maila
1.3.2.1 3. Estadioa -Harremanak izatekoa aukera
1.3.2.2 4. Estadioa -Sistema soziala eta kontzientzia
1.3.3 3. Maila
1.3.3.1 5. Estadioa -Kontratu soziala
1.3.3.2 6. Estadioa -Etika printzipio Unibertsala
1.4 Locus Of Control
1.4.1 Barne
1.4.2 Kanpo
1.5 Ikasteko Estiloak
1.5.1 Pragmatikoa
1.5.2 Reflexiboa
1.5.3 Teorikoa
1.5.4 Aktiboa
2 IRAKASLE BATEN FUNTZIOAK ETA ATAZAK
2.1 1.Irakaslea edo ikaslea izatea
2.1.1 Ikaslea
2.1.2 Irakaslea
2.2 2. Irakaslea baten lan eremuak
2.2.1 Input
2.2.2 Output
2.3 3. Hezkuntza Motak
2.3.1 Formala
2.3.2 Informala
2.3.3 Ez formala
2.4 4. Hezkuntzaren Funtzio Sozialak
3 IRAKASLE IZATEKO
3.1 Motibazioa
3.1.1 Barnekoa/Kanpokoa
3.1.2 Positiboa/Negatiboa
4 Irakaslea Izatearen Prestigioa
5 IRAKASLEAREN IBILBIDE PROFESIONALA
5.1 Patricia Sikes
5.2 Huberman
6 IRAKASLEAK ZER IRAKASTEN DU
6.1 Biizitzarako gaitasuna
6.2 Gaitasun Orokorrak
6.3 Oinarrizko Hezkuntzaren helburuak
7 IRAKASLEAK NOLA IRAKASTEN DU
7.1 Diseinu didaktikoa
7.2 Metodologia
7.3 Komunikazioa
7.3.1 Pasiboa
7.3.2 Aktiboa
7.3.3 Asertiboa
8 IRAKASLEAK NOLA DAKI IRAKATSI DUEN
8.1 Gaitasunak
8.2 Helburuak
8.3 Ebaluazioak
9 IRAKASLEAK NORI IRAKASTEN DIO
10 IRAKASLEAK NON ETA NOIZ IRAKASTEN DU
10.1 Hezkuntza sistema
10.1.1 Zikloak
10.1.2 Etapak
10.1.3 Kurtsoak
10.2 Eskola Motak
10.2.1 Publikoa
10.2.2 Itundutakoa
Show full summary Hide full summary

Similar

La Biodanza
Carolina Paz
Identidad digital
1alexd990869
EL DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO
Felipe Bernal Andrade
Independencia de México
Alejanda Aias
los mapas conceptuales
marian.molina_19
La Parafrasis
maria villegas
The Branches of Biology
Guillermo A. Vázquez Cervantes
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Angie Marcela Martinez Gomez
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Carlos Ibarra
CONTROL INTERNO
Eneida Varon Lopez
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Eneida Varon Lopez