3.2. Didàctica de la Suma i la Resta

mgl11
Mind Map by mgl11, updated more than 1 year ago
mgl11
Created by mgl11 over 4 years ago
3
0

Description

Mind Map on 3.2. Didàctica de la Suma i la Resta, created by mgl11 on 12/15/2015.

Resource summary

3.2. Didàctica de la Suma i la Resta
1 Procés d'ensenyament de la SUMA
1.1 Nivells
1.1.1 Suma per reunió d'objectes compresos entre el 0 i el 5

Annotations:

  • Fer totes les sumes possibles que tinguin coma  resultat quinatitats iguals o menors a 5.
1.1.2 Sumes amb desenes i unitats

Annotations:

  • Els numeros es visualitzen com unitats,  30 unitats i 7 unitats en lloc de 3 desenes i 7 unitats
1.1.3 Sumes amb resultats entre 10 i 20

Annotations:

  • Es plantejen tots els resultats possibles, visualitzan els grups de deu i els elements que no formen un grup de 10(desenes i unitats)
1.1.4 Suma de nombres d'una xifra amb resultats compresos entre el 0 i el 10

Annotations:

  • Primer fem les sumes amb resultat menor o igual a 6 Després les de resultat menor o igual a 7 Així fins arribar al 10
1.1.5 Sumes amb desenes

Annotations:

  • Mateix sistema utilitzat en les sumes d'unitats. Visualitzant els grups de 10
1.1.6 Sumes amb tres sumands
2 Procés de les Sumes portant-ne

Attachments:

3 Contextos inicials de la SUMA
3.1 Problemes tipus I: composició de mesures
3.1.1 La suma com a reunió d'objectes

Annotations:

  • · Introduir operació quan el alumne puguin visualitzar quantitats petites, del zero al cinc. · Imaginar situacions · Plantejar enunciats · Material per representar
3.1.1.1 Representada per elements

Attachments:

3.2 Problemes tipus II: transformació de mesures
3.2.1 La suma com a operador

Annotations:

  • Hem de tenir en compte que:  · El primer sumand representa una quantitat estàtica · El segon representa una quantitat "en moviment"
3.2.1.1 Representada per elements

Annotations:

  • · Primer representar amb operacions en hortizontal: 6+4=10 · Després en vertical:        6       4 _+_____       10

Attachments:

3.2.1.2 Representada en la recta numerica

Attachments:

Show full summary Hide full summary

Similar

Reducing the Impact of Earthquakes
siobhan.quirk
SAT Sample Essay - Failure/ Success
nedtuohy
20 Study Hacks To Improve Your Memory
jen.sch.ca
Unit 3 Business Studies
Lauren Thrower
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
El Smith
Biology -B2
Sian Griffiths
Test your English grammar skills
Brad Hegarty
Cells And Cell Techniques - Flashcards (AQA AS-Level Biology)
Henry Kitchen
chemsitry as level topic 5 moles and equations
Talya Hambling
1PR101 2.test - Část 7.
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 20.
Nikola Truong