Les vocals O/U àtones

leoprida
Mind Map by leoprida, updated more than 1 year ago
leoprida
Created by leoprida about 6 years ago
87
0

Description

Llengua Catalana Mind Map on Les vocals O/U àtones, created by leoprida on 12/07/2013.
Tags

Resource summary

Les vocals O/U àtones
1 a final de mot
1.1 substantius i adjectius: normalment acaben en o i el plural el fan en s. S'escriuen amb u la lletra final dels mots acabats en els diftongs decreixents: au eu iu ou.
1.1.1 acabats en o: suro, porxo i ràdio plural:suros porxos i ràdios
1.1.2 acabats en u: tribu, ingenu i individu plural: tribus, ingenus i individus
1.1.3 lletra final acabada en u per els diftongs decreixents: babau, ateu, actriu i brou
1.2 Verbs: la 1ra persona del singular del present indicatiu acaba en o
1.2.1 ex: porto, menjo i explico
2 enmig de mot
2.1 substantius i adjectius: per saber si hem d'escriure o o u em de buscar una paraula de la mateixa família
2.1.1 ex: poruc-por pomera-poma
2.2 verbs: s'ha de buscar la 3ra persona del singular del present impertaiu per saber si s'ha d'escriure o o u.Els verbs cosir, collir, sortir, tossir i escopir s'escriuen amb o quan la vocal de l'arrel es àtona i amb u quan es tònica. Els verbs poder i voler s'escriuen amb o quan la vocal de l'arrel és àtona .
2.2.1 Exemples per saber si s'escriu o o u: portèssim - porta i saludaríem-saluda. Verbs cosir collir... exemples de que s'escriuen amb o: cosia collirem i de que s'escriue amb u: cus i cullo.. Exemples de quan els verbs poder i voler s'escriuen amb o: volem i podeu.
Show full summary Hide full summary

Similar

Pronoms Febles
Àlex Aquilina
Variació Lingüística
Flor Belda
LLENGÜES EN CONTACTE
epf1997
VOCAL NEUTRA
leoprida
Test de comprensió de Terra Baixa
Fernando Álvarez
ESSA SONORA (z)
RAQUEL PIZARRO
LA DERIVACIÓ
RAQUEL PIZARRO
Preguntes de comprensió de Terra Baixa
Fernando Álvarez
La vocal neutra
Txell Bernaus
Grafies P,B/T,D/C,G
RAQUEL PIZARRO
Els sufixos valoratius
RAQUEL PIZARRO