Kemia luonnontieteenä

Noora Tossavainen
Mind Map by Noora Tossavainen, updated more than 1 year ago
Noora Tossavainen
Created by Noora Tossavainen almost 6 years ago
12
0

Description

High School Equivalency Certificate Chemistry (MOOLI 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia) Mind Map on Kemia luonnontieteenä, created by Noora Tossavainen on 12/29/2015.

Resource summary

Kemia luonnontieteenä
 1. Millainen luonnontiede?
  1. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia, sekä reaktioita.
   1. Uusien aineiden valmistus, eli syntetisointi.
    1. Selvittää, kuinka alkuaineet muodostavat yhdisteitä, joilla tietyt ominaisuudet ja reaktiot.
     1. Kokeellinen eli empiirinen tiede.
      1. Perustuu havaintoihin ja mittauksiin
     2. Mihin tarvitaan?
      1. Teollinen kehitys luonut materiaalit, polttoaineet ja lääkkeet arkikäyttöön.
       1. Lääkemolekyylien kehitys edistänyt terveyttä.
        1. Lannoitteet ja kasvinsuojelu monipuolistanut ja kehittänyt elintarviketuotantoa.
         1. Arkea helpottava elektroniikka: cd:t, matkapuhelin, internet.
          1. Edellytyksenä monille jatko-opinnoille.
           1. Auttaa ymmärtämään luonnontieteellistä keskustelua; helpottaa vuoropuhelua kansalaisen ja asiantuntijan välillä.
            1. Auttaa ymmärtämään maailmaamme.
            2. Tulevaisuus
             1. Kasvavia aloja: biotekniikka, nanoteknologia, uusien materiaalien valmistus ja tutkimus.
              1. Kehittämiskohteita: täsmälääkkeet, biolääketieteen materiaalit, fotoniset materiaalit, älymateriaalit, sairauksien diagnostiikka ja integroitu teknologia.
               1. Tulevaisuuden osaajat hallitsevat useita eri tieteenaloja
                1. Tärkeitä myös: Äärioloissa tapahtuvat reaktiot, ympäristö ja elintoimintojen kemialliset prosessit.
                 1. Kemistin osa edelleen tärkeä. Työ vaatii käsityötaitoja ja hyvää suunnittelua.
                 2. Mitä ovat orgaaninen kemia ja biokemia?
                  1. Orgaaninen kemia = Hiiliyhdisteiden kemia
                   1. Laaja alue. Erilaisia hiiliyhdisteitä yli 20 miljoonaa.
                    1. Osuus kaikista tunnetuista kemiallisista yhdisteistä yli 95%.
                    2. Tietämystä käytetään monilla teollisuuden aloilla. Esim. elintarvike-, lääke- ja tekstiiliteollisuudessa.
                    3. Biokemia = Elollisen luonnon kemia
                     1. Aluksi osa orgaanista kemiaa.
                      1. Kaksi löytöä irtautti omaksi tieteekseen: 1. Entsyymien merkitys solujen aineenvaiduntareaktioissa, sekä energiaa vaativissa ja luovuttavissa reaktioissa. 2. Geenikäsitteen selviäminen.
                      2. Tutkii soluissa esiintyvien orgaanisten molekyylien rakennetta ja toimintaa.
                     2. Miten tietotekniikkaa hyödynnetään kemiassa?
                      1. Tiedonkäsittely
                       1. Kokeellisten mittaustulosten tallentaminen tietokoneelle esim. taulukoina.
                        1. Kuvaajien piirtäminen koneella.
                        2. Taulukkolaskentaohjelmilla mittaustuloksista suureita.
                         1. Supertietokoneilla mittavat tiedosto- ja arkistopalvelimet.
                         2. Tiedonhankinta
                          1. Internetistä helposti ja nopeasti yksityiskohtaista tietoa alkuaineista.
                          2. Molekyylien mallintaminen ja rakennetutkimus
                           1. Molekyylien rakentaminen tietokoneen näytölle.
                            1. Voidaan laskea energeettisesti suotuisin molekyylin muoto
                             1. Voidaan muokata molekyyliä ja tutkia sen sitoutumista johonkin toiseen molekyyliin.
                             2. Molekyylien ja kiteiden rakennetutkimus
                              1. Saadaan tietoa aineiden kolmiulotteisesta rakenteesta.
                               1. Reaaliaikainen kiteen pyöritys ja kiderankenteen sidospituus- ja kulmamittaukset.
                               2. Kemiallisten reaktioiden kulku.
                              Show full summary Hide full summary

                              Similar

                              Chemistry General Quiz - 2
                              lauren_johncock
                              Chemistry Quiz General -3
                              lauren_johncock
                              AS Chemistry - Enthalpy Changes
                              Sarah H-V
                              The Periodic Table
                              asramanathan
                              Ionic Bondic Flashcards.
                              anjumn10
                              Acids, Bases and Salts
                              asramanathan
                              Using GoConqr to study science
                              Sarah Egan
                              Acids and Bases
                              Sarah Egan
                              Electrolysis
                              lisawinkler10
                              Acids and Bases
                              silviaod119
                              Elements, Compounds and Mixtures
                              silviaod119