ČLOVEK IN OKOLJE

živa mlakar
Mind Map by , created almost 4 years ago

pojmovna mapa človek in okolje

4
0
0
Tags
živa mlakar
Created by živa mlakar almost 4 years ago
Človek in okloje
loncaric.tilen.s
ČLOVEK IN OKOLJE
eva.kovacic
ČLOVEK IN OKOLJE
nastijabrumec56
ExamTime's Getting Started Guide
PatrickNoonan
AS Biology Unit 1
lilli.atkin
ČLOVEK IN OKOLJE
anja lončarič
ČLOVEK IN OKOLJE
neža rojs
ČLOVEK IN OKOLJE
Kaja Dolenc
ČLOVEK IN OKOLJE
nika saagdin
ODPADKI
iza ritonja
ČLOVEK IN OKOLJE
1 NARAVNI VIRI SO OMEJENI
1.1 ČLOVEK
1.1.1 ruši ravnovesje
1.1.2 majhna energija od hrane
1.1.3 gretje domov
1.1.3.1 promet
1.1.3.2 razsvetljavo
1.1.3.3 kuhanje
1.1.3.4 naprave
1.1.4 rušimo ravnovesje
1.2 ŽIVALI
1.2.1 energija od hrane
1.2.2 potrebujejo manj
1.3 POTREBE
1.3.1 naravni viri
1.3.2 goriva
1.3.3 surovine
2 UČINKOVITO RAVNANJE Z ENERGIJO
2.1 BIOGORIVA
2.1.1 iz poljščin
2.1.2 na odlagališčih odpadkov
2.1.3 uporaba
2.1.3.1 segrevanje
2.1.3.2 v prometu
2.2 energija in naravni viri
2.2.1 omejeni
2.2.2 gospodarsko ravnanje
2.2.3 učinkovito izkoriščati
2.2.4 naravno ravnovesje
3 KAJ LAHKO NAREDIMO SAMI?
3.1 v avtomobilu več oseb
3.2 varčujemo z energijo
3.3 namesto dvigala stopnice
4 VPLIVI NA OKOLJE
4.1 povzročimo čim manj škode
4.2 pri grajenju elektrarn
4.3 okoljski kriteriji
4.4 filtri so zelo dragi
4.4.1 nujno potrebni
4.5 JEDERSKE ELEKTRARNE
4.5.1 veliko toplote
4.5.2 hladi z vodo
5 RECIKLIRANJE
5.1 VRSTE KUMUNALNIH ODPADKOV
5.1.1 mešani odpatki
5.1.1.1 manj
5.1.2 biološki (organski)
5.1.3 embalaža
5.1.4 papir
5.1.5 steklo
5.1.6 nevarni
5.1.7 kosovni
5.2 INDUSTRIJSKI ODPADKI
5.2.1 v industriji
5.2.2 stranski produkti
5.2.3 kovinski ostružki
5.2.4 olja
5.2.5 barve
5.2.6 laki
5.2.7 kisline
5.2.8 baze.....
5.3 LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
5.3.1 ločujemo
5.3.2 ekološki otok
5.3.3 zabojniki
5.3.3.1 embalaža
5.3.3.1.1 plastika
5.3.3.2 papir
5.3.3.2.1 časopis
5.3.3.2.2 revije
5.3.3.2.3 listi papirjev
5.3.3.3 steklo
5.3.3.3.1 steklene posode
5.3.3.3.2 kozarci
5.4 KAKO RAVNAJO Z ODPADKI NA ODLAGALIŠČIH IN V ZBIRALNIH CENTRIH?
5.4.1 odlagališče odpadkov
5.4.2 posebna vozila
5.4.3 embalaža
5.4.3.1 papir
5.4.3.2 steklo
5.4.3.3 biološki odpadki
5.4.4 metan
5.5 KAKO ODLAGAJO NEVARNE ODPADKE
5.5.1 znaki za nevarnost
5.5.2 čistila
5.5.3 kisline
5.5.4 olja
5.5.4.1 masti
5.5.4.2 zdravila
5.5.4.3 baterije
5.5.4.4 neonske cevi
5.5.4.5 akumolatorji
5.5.5 SEŽIG NEVARNIH ODPADKOV
5.5.5.1 sežigalnice
5.5.5.2 pačeh
5.5.5.3 pretvorijo elektriko
5.6 sekundarne surovine
5.6.1 prihranijo surovine in energijo
5.6.2 zelena pika
5.7 TRDNO GORIVO IZ ODPADKOV
5.7.1 tehnologije
5.7.2 briketi
5.7.3 les
5.7.3.1 papir
5.7.3.2 guma...
5.8 KOMPOSTRIRANJE
5.8.1 BIOLOŠKI
5.8.2 ORGANSKI
5.8.3 kompost lahko naredimo sami
5.9 NA KAJ MORAMO BITI POZORNI DOMA IN V OKOLJU
5.9.1 rok trajanja
5.9.2 recikliranje
5.9.3 zdravila
5.9.4 baterije
5.9.5 odpadki