Platón

Alex Casal
Mind Map by Alex Casal, updated more than 1 year ago
47
0
0

Description

Platón. Historia da filosofía

Resource summary

Platón
1 Contextual
1.1 Presocráticos
1.1.1 Paso do Mito ao Logos Paradigma físico-Cosmolóxico Xurdemento da filosofía
1.1.2 1os Físicos
1.1.2.1 ψιςις=Natureza
1.1.3 Clasificación do pensamento presocrático polo nº de αρχή
1.1.3.1 Monistas
1.1.3.1.1 Un único αρχή como principio constitutivo
1.1.3.1.2 Tales, Heráclito e Parménides, entre outros
1.1.3.2 Dualistas ou matemáticos
1.1.3.2.1 Loita entre un par de opostos
1.1.3.2.2 Pitágoras e os pitagóricos
1.1.3.2.2.1 Defendían a transmigración das almas
1.1.3.2.2.1.1 As almas humanas únense despois da morte a outros corpos humanos ou animais
1.1.3.3 Pluralistas
1.1.3.3.1 Defensores de dous ou máis principios
1.1.3.3.2 Fundamentalmente Anaxágoras
1.1.4 Presocráticos con maior influencia en Platón
1.1.4.1 Heráclito
1.1.4.1.1 Monista Dinámico
1.1.4.1.1.1 Monista = Un só αρχή ou principio
1.1.4.1.1.1.1 Lume
1.1.4.1.1.1.1.1 Creador e transformador
1.1.4.1.1.1.1.1.1 PANTA REI
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1 παντα ρΣι
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1 Todo cambia Todo flue
1.1.4.1.1.1.1.2 Confía nos sentidos
1.1.4.1.1.2 Dinámico>DINAMO = CAMBIO
1.1.4.2 Parménides
1.1.4.2.1 Monista Estático
1.1.4.2.1.1
1.1.4.2.1.2 Estático = Sin cambio = Sin movemento = Ausencia de movemento
1.1.4.2.2 Ser
1.1.4.2.2.1 Arjé metafísico
1.1.4.2.2.2 Características
1.1.4.2.2.2.1 UN
1.1.4.2.2.2.2 TODO
1.1.4.2.2.2.3 ETERNO
1.1.4.2.2.2.4 INMÓVIL
1.1.4.2.2.2.5 INFINITO
1.1.4.2.2.3 Influencia en Platón na configuración do mundo intelixible
1.1.4.3 Anaxágoras
1.1.4.3.1 Pluralista
1.1.4.3.1.1 Varios arjés
1.1.4.3.1.1.1 Homeomerías
1.1.4.3.1.1.1.1 Sementes
1.1.4.3.1.1.1.1.1 Das que xurde a vida
1.1.4.3.1.1.1.1.2 Múltiples
1.1.4.3.1.1.1.1.3 Espirituais
1.1.4.3.2 Nous
1.1.4.3.2.1 Intelixencia cósmica universal superior
1.1.4.3.2.2 Fai que as sementes se mezclen ou se disgreguen provocando a transformación das cousas
1.2 Sofistas e Sócrates
1.2.1 Sofistas
1.2.1.1 Sofos = Sabio
1.2.1.1.1 Sofistés = Mestres do saber
1.2.2 Sócrates
2 Temática
2.1 Teoría do coñecemento e Mito da Liña
2.2 A xustiza e a cidade xusta
2.3 A alma, a inmortalidade e o mito do carro alado
2.4 A alma. Teoría da anámnesis ou reminiscencia
3 Influencias
3.1 Presocráticos
3.1.1
3.2 Sofistas
3.3 Sócrates
4 Crítica
4.1 Sobre a temática do texto
4.2 Sobre o pensamento do autor
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Actualidad de Platón. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
Justificación Platón 2º Bachillerato
smael Montesinos
Justificación de Nietzsche
maya velasquez
Comparación de Platón con Aristóteles. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
Aristóteles
Belén Castellote
El descubrimiento del hombre:Sofistica y Socrates
noeliaa4
La metafísica
Joaquín Martínez
Teoría del conocimiento PLATON
cuentafalsademan
Etapas de la Filosofía Antigua
Sergio Benavides
Teoria del Conocimiento PLATON 2º parte
cuentafalsademan