מערכת הפועל - ניתוח פעלים + דגשים

romkeynan13
Mind Map by romkeynan13, updated more than 1 year ago
romkeynan13
Created by romkeynan13 over 4 years ago
4
0

Description

High School Certificate לשון Mind Map on מערכת הפועל - ניתוח פעלים + דגשים, created by romkeynan13 on 01/10/2016.
Tags

Resource summary

מערכת הפועל - ניתוח פעלים + דגשים
1 קובוץ

Annotations:

 • כאשר נראה את סימן הניקוד קובוץ/קיבוץ ( ֻ), נדע כי הפועל הוא אחת מ-2 צורות: פועל או הופעל (עם הקובוץ במקום ו"ו). 
1.1 פועל

Annotations:

 • כאשר הקובוץ הוא בפה"פ, הבניין יהיה פועל.
1.2 הופעל

Annotations:

 • כאשר הקובוץ הוא בתחילית, הבניין יהיה הופעל.
2 חיריק

Annotations:

 • כאשר נראה בפועל את סימן הניקוד חיריק ( ִ), או את סימן הניקוד פתח ( ַ) נדע כי מדובר באחת משתי צורות: פיעל/היפעיל (חיריק במקום היו"ד המיותרת).
2.1 פיעל

Annotations:

 • כאשר החיריק היא בפה"פ, הבניין יהיה פיעל.
2.2 היפעיל

Annotations:

 • כאשר החיריק הוא בתחילית, וישנה תחילית אחת בלבד (ראה מקרי התפעל!!!), הבניין יהיה היפעיל.
3 היתפעל

Annotations:

 • הבניין יהיה היתפעל בכל אחד מהמקרים המצוינים.
3.1 שתי תחיליות

Annotations:

 • כאשר ישנן שתי תחיליות (החלף את היו"ד המיותרת בחיריק), הבניין יהיה היתפעל.
3.1.1 הית
3.1.2 מית
3.1.3 יית
3.2 תחילית אחת - חד"פ

Annotations:

 • כאשר האות הראשונה בפועל מנוקדת בחיריק, האות השנייה דגושה ומנוקדת בפתח, הבניין יהיה היתפעל.
3.2.1 חיריק, דגש, פתח
3.3 חבורת הרוסיות" -מ. כהן-מלמד"

Annotations:

 • מצב זה מתרחש כשאר פה"פ היא שי"ן, צד"י, סמ"ך, או זי"ן. אפשרית הידמות של ה-תי"ו התחילית, ולאחר ההידמות (אם מתרחשת ואם לא) ישנו חילוף  מקום בין התי"ו (שעברה הידמות או שלא עברה הידמות) לפה"פ.
3.3.1 זד
3.3.2 צט
3.3.3 שת
3.3.4 סת
3.3.5 שׂת
4 עז"י 3

Annotations:

 • בכדי לגלות את הבניין, ניתן לנקוט בשיטת עז"י 3 - עבר, זכר, יחיד (גוף שלישי). מכניסים את הפועל לתבנית: הוא אתמול (הכנס פועל). בהעברה נכונה של הגוף והזמן נגיע לבניין של הפועל.
4.1 עבר זכר יחיד
5 חד"ק

Annotations:

 • בעבר ובהווה, לבניין נפעל תהיה תחילית נו"ן. בעתיד ובציווי, הנו"ן נבלעת כדגש בפה"פ. כך נוצר חד"ק - ניקוד חיריק בתחילית, כאשר פה"פ דגושה ומנוקדת בקמץ.
5.1 חיריק, דגש, קמץ
6 גזרת המרובעים

Annotations:

 • גזרה בה נכללים שורשים בעלי 4 אותיות שורש, נכתבות ונשמעות. בגזרה זו קיימים שלושה בניינים: פיעל (חיריק) פועל (קובוץ) והיתפעל (חיריק). ההטייה לבניינים אלו נעשית באופן הבא: תחיליות נשארות כפי שהן, האות הראשונה בשורש מנוקדת כפה"פ, האות השנייה בשורש מנוקדת בשווא, והאותיות השלישית והרביעית מנוקדות כעה"פ וכלה"פ בהתאמה.
6.1 פיעל
6.2 פועל
6.3 היתפעל
Show full summary Hide full summary

Similar

דרכי תצורת שם העצם
romkeynan13
בעלי-חיים
Joan Yogev
SSAT Verbal Questions (Analogies)
philip.ellis
Practice For First Certificate Grammar I
Alice ExamTime
An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee
Creating Mind Maps with GoConqr
Andrea Leyden
Using GoConqr to teach French
Sarah Egan
Control of Microbial Growth
minna baraili
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
Mapa Conceptual
Victor Ivan Perez Morales
Terapia Rogeriana
lucero guzman