Fonética do galego

saraviveiro30
Mind Map by saraviveiro30, updated more than 1 year ago
saraviveiro30
Created by saraviveiro30 about 4 years ago
107
4

Description

Mind Map on Fonética do galego, created by saraviveiro30 on 01/12/2016.

Resource summary

Fonética do galego
1 Alfabeto
1.1 Conxunto de grafías que representan os fonemas dunha lingua
1.1.1 As letras son todas de xénero masculino
1.1.2 O alfabeto componse de 23 letras ou grafías
1.1.2.1 5 vogais
1.1.2.2 18 consoantes
1.1.3 6 dígrafos, combinacións de dúas grafías cun mismo son.[ qu- que u, Queixo]
2 Sistemas:
2.1 Vocálico
2.1.1 5 grafías
2.1.1.1 a
2.1.1.2 e
2.1.1.3 i
2.1.1.4 o
2.1.1.5 u
2.1.2 7 fonemas
2.2 Consonántico
2.2.1 18 consoantes
2.2.2 Clasificación dos fonemas consonánticos
2.2.2.1 Oclusivas
2.2.2.2 Fricativas
2.2.2.3 Africadas
2.2.2.4 Nasais
2.2.2.5 Líquidas
2.2.2.5.1 L
2.2.2.5.2 R
3 Yuri Fernández
4 Sara Coello
Show full summary Hide full summary

Similar

Area, Volume & Perimeter Mind Map
rory.examtime
Cultural Studies
Emily Fenton
Chemistry (C1)
Phobae-Cat Doobi
AQA GCSE Chemistry Unit 2
Gabi Germain
Junior Cert Physics formulas
Sarah Egan
French Grammar: Être - present and future tenses
Sarah Egan
1PR101 1. test - 2. část
Nikola Truong
Repaso prueba Revalida Enfermeria 2016 Parte:2
Rodrigo Lopez
1PR101 2.test - Část 8.
Nikola Truong
Core 1.12 Timbers blank test
T Andrews
Specific topic 7.6 Timber (processes)
T Andrews