L'aprenentatge dels continguts segons la seva tipologia*

Gemma Farré
Mind Map by , created almost 4 years ago

Mapa conceptual.

75
0
0
Gemma Farré
Created by Gemma Farré almost 4 years ago
1_Pensament computacional
cecilia Sánchez de Fuentes
To Kill A Mockingbird GCSE English
naomisargent
Erosion, Transportation and Deposition quiz - AQA GCSE Geography
chlopandactyl
Test Primer Parcial - Tecnologías de la Información I
Ing. José Luis A. Hernández Jiménez
Histologie
Moloșnicov Tanciu
La importància de la lectura en el procés d'aprenentatge
mariona salvador
Les Organitzacions Educatives (plantejaments generals)
Tania HM
Pensament computacional
cecilia Sánchez de Fuentes
L’aprenentatge dels continguts segons la seva tipologia. Zabala Vidiella, A.
Nuria Aguera
1. Pensament computacional
cecilia Sánchez de Fuentes
L'aprenentatge dels continguts segons la seva tipologia*
1 Aprenentatge de continguts procedimentals
1.1 Definició
1.1.1 Conjunt accions ordenades i finalitzades.
1.2 Mode d'avaluació
1.2.1 Observant el procediment i resultat de les accions.
1.3 Mode d'aprenentatge
1.3.1 Fent les accions.
2 Aprenentatge de continguts actitudinals
2.1 Definició
2.1.1 Normes
2.1.1.1 Patrons o regles de comportament a dur a terme en certes situacions.
2.1.2 Actituds
2.1.2.1 Tendències estables de les persones a actuar de certa manera.
2.1.3 Valors
2.1.3.1 Principis o idees ètniques
2.2 Mode d'avaluació
2.2.1 Valors
2.2.1.1 Veure si s'han interioritzat i s'han elaborat criteris morals.
2.2.2 Normes
2.2.2.1 Quan s'és capaç d'acceptar-les, complir-les, interioritzar-les i acceptar-les.
2.2.3 Actituds
2.2.3.1 Observant si la persona és capaç de pensar, sentir i actuar de forma constant davant de diverses situacions.
2.3 Mode d'aprenentatge
2.3.1 Enfrontant-se a situacions reals, posant en joc els valors, actituds i normes personals.
3 Aprenentatge dels continguts factuals
3.1 Definició
3.1.1 Coneixement
3.1.1.1 Fets
3.1.1.2 Esdeveniments
3.1.1.3 Situacions
3.1.1.4 Dades
3.1.1.5 Fenòmens concrets i singulars.
3.2 Mode d'avaluació
3.2.1 Veure si és capaç de reproduir el contingut.
3.3 Mode d'aprenentatge
3.3.1 Per mitjà d'activitats de còpia literals.
4 Aprenentatge dels conceptes i principis
4.1 Definició
4.1.1 Conceptes
4.1.1.1 Conjunt de fets, objectes i símbols.
4.1.1.1.1 Tenen característiques comunes.
4.1.2 Principis
4.1.2.1 Canvis que es produeixen en un fet, objecte o situació en relació amb altres.
4.1.2.1.1 Relacions de causa-efecte.
4.2 Mode d'avaluació
4.2.1 Veure si és capaç d'utilitzar conceptes/principis per la interpretació, comprensió o exposició d'un fenomen.
4.2.2 Veure si és capaç de situar fets, objectes o situacions concretes.
4.3 Mode d'aprenentatge
4.3.1 Va més enllà de la reproducció d'enunciats més o menys literals, s'han de comprendre.