Capacitat Simbològica

mradriacarrillo
Mind Map by , created almost 4 years ago

frgfvrdvgrrevgde

1
0
0
Tags
mradriacarrillo
Created by mradriacarrillo almost 4 years ago
Mind Maps with GoConqr
Elysa Din
Truman Doctrine, Marshall Plan, Cominform and Comecon
Alina A
Chemistry 1
Peter Hoskins
Lesson Planning: 4 Organisational Tips for Teachers
miminoma
Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
Brianne Wright
Concepts in Biology Final Exam
mlszala
Basic Physics Concepts
Andrea Leyden
Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
DauntlessAlpha
Lord of the Flies Quotes
sstead98
Biology B2.1
Jade Allatt
Capacitat Simbològica
1 Mes enllà dels signes naturals, l'èsser huma es capaç d'utilitzar símbols amb capacitats connotatives
2 Dóna lloc a diferents universos simbològics com:
2.1 Llenguatge
2.2 Ciència
2.3 Religió
2.4 Art
3 Simbòls lingüístics dividits en:
3.1 Fonemes
3.1.1 Parts sense significats però distintives
3.2 Monemes
3.2.1 Parts amb significat que poden utilitzar-se amb altres contextos

Media attachments