La indústria alimentària

fermin fuentes h
Mind Map by fermin fuentes h, updated more than 1 year ago
fermin fuentes h
Created by fermin fuentes h about 4 years ago
2
0

Description

d
Tags

Resource summary

La indústria alimentària
1 El procés per a l’obtenció d’aliments hi ha bàsicament tres fases: obtenció de matèries primeres, transformació en aliments elaborats i comercialització.
2 Hi ha tres tipus d'indústries diferents
2.1 Indústries manipuladores.
2.1.1 Es dediquen a modificar la forma de presentació del producte.
2.2 Indústries conserveres i semiconserveres.
2.2.1 Tracten els aliments per allargar-ne la vida i retardar-ne el deteriorament.
2.3 Indústries transformadores.
2.3.1 Elaboren productes alimentaris que acostumen a ser molt diferents de les matèries primeres que s’han utilitzat en la seva fabricació.
3 Tècniques de conservació dels aliments
3.1 La conservació té com a objectius allargar la vida dels aliments, evitar-ne o retardar-ne el deteriorament i mantenir-ne el màxim valor nutritiu.Hi ha dos maneres
3.1.1 Procediments físics
3.1.1.1 La conservació té com a objectius allargar la vida dels aliments, evitar-ne o retardar-ne el deteriorament i mantenir-ne el màxim valor nutritiu.
3.1.2 Procediments químics
3.1.2.1 Consisteix a afegir substàncies químiques als aliments envasats, per facilitar-ne la conservació.
4 L’envasament dels aliments
4.1 L’envàs és un recipient dins del qual es posa el producte i que ha de complir les funcions de conservar-lo, protegir-lo i transportar-lo.
5 Comercialització dels aliments
5.1 Un cop elaborats i envasats, cal fer arribar els aliments al consumidor. D’aquest nou procés se n’encarrega la comercialització, que inclou l’emmagatzematge, el transport i la distribució fins als punts de venda. Durant tot aquest procés, és important mantenir unes condicions higièniques i de conservació apropiades.
Show full summary Hide full summary

Similar

LOS ADITIVOS DE LOS ALIMENTOS
Maria Rosario
conservacion de alimentos: fermentacion
Felipe Gonzalez
MACROMOLECULAS NATURALES Y SINTETICAS
Aline Rosas
Sx metabolico
Karen Esquivel Andrade
Veganismo
Juan Boyzo
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA
zdena guzman
Desperdicio de alimentos
Cristian KY
Alimentación, nutrición y sociedad
qaniqitha_crazy
métodos de conservación de los alimentos
viviana garcia hernandez
FICHAS DE CONSERVADORES
azenet perez