CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 1978

Olga Muñoz
Mind Map by Olga Muñoz, updated more than 1 year ago
Olga Muñoz
Created by Olga Muñoz about 4 years ago
15
1

Description

1 TEMARI GENERAL 2016 varis Mind Map on CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 1978, created by Olga Muñoz on 02/07/2016.

Resource summary

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 1978
1 31 d'Octubre 1978 Aprovada x Corts Generals
1.1 06 de desembre 1978 Referendum popular
1.1.1 27 de desembre 1978 Sancionada x Rei
1.1.1.1 29 de desembre 1978 Publicada BOE + Entrada en Vigor
2 PREÀMBUL
2.1 TITOL PRELIMINAR. Principis generals d'organització de l'Estat i valors superiors de l'ordenament jurídic (art. 1 a 9)
2.1.1 TiTOL I Dels drets i deures fonamentals (art. 10)
2.1.1.1 CAPÍTOL I. Dels Espanyols i Estrangers (art. 11 a 13)
2.1.1.2 CAPÍTOL II. Drets i Llibertats (art. 14)
2.1.1.2.1 SECCIÓ 1 Drets Fonamentals i llibertats públiques (art. 15 a 29 +30.2)
2.1.1.2.2 SECCIÓ 2 Drets i deures dels ciutadans (art. 30 a 38)
2.1.1.3 CAPÍTOL III. Principis rectors política social i econòmica (art. 39 a 52)
2.1.1.4 CAPÍTOL IV. Garanties de les llibertats i drets fonamentals (art. 53 i 54)
2.1.1.5 CAPÍTOL V. Suspensió de drets i llibertats (art. 55)
2.1.2 TÍTOL II De la Corona (art. 56 a 65)
2.1.3 TÍTOL IV. Govern i administració (art. 97 a 107)
2.1.4 TÍTOL VI. Poder Judicial (art. 117 a 127)
2.1.5 TÍTOL VII. Economia i Finances (art. 128 a 136)
2.1.6 TÍTOL VIII Organització Territorial de l'Estat (art. 137 a 158)
2.1.6.1 CAPÍTOL I Principis Generals (art. 137 a 139)
2.1.6.2 CAPÍTOL II Administració Local (art. 140 a 142)
2.1.6.3 CAPÍTOL III Comunitats Autònomes CCAA (art. 143 a 158)
2.1.7 TÍTOL IX. Tribunal Constitucional (art. 159 a 165)
2.1.8 TÍTOL III De les Corts Generals (art. 66 a 96)
2.1.8.1 CAPÍTOL I. De les Cambres (art. 66 a 80)
2.1.8.2 CAPÍTOL II. Elaboració lleis (art. 81 a 92)
2.1.8.3 CAPÍTOL III. Tractats Internacionals (art. 93 a 96)
2.1.9 TÍTOL X Reforma Constitucional (art. 166 a 169)
2.1.10 TÍTOL V. Relacions entre el Govern i les Corts Generals (art. 108 a 116)
2.1.11 4 Disposicions Addicionals. 9 Disposicions Transitòries. 2 Derogacions i 1 Disposició Final
Show full summary Hide full summary

Similar

George- Of mice and men
Elinor Jones
Cognitive Psychology Key Terms
Veleka Georgieva
Chemistry Regents - Bonding Theories and Polar Bonds Notes
Ali Kane
Summary of Definitions/Key Terms for the PMP Exam
Andrea Leyden
Revolutions and Turmoil: Russia 1905-1917
Emily Faul
Quick tips to improve your Exam Preparation
James Timpson
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
hchen8nrd
Art & Design in Context
Chloe Scott
Cell Physiology and General Physiology of Excitable Tissues- Physiology PMU 2nd Year
Med Student
SFDC App Builder I (51-75)
Connie Woolard
NSI Course
Yuvraj Sunar