7 perspektiver på sosiale problemer (egentlig 10)

kristofferan92
Mind Map by , created almost 6 years ago

Mind Map on 7 perspektiver på sosiale problemer (egentlig 10), created by kristofferan92 on 12/17/2013.

233
0
0
Tags No tags specified
kristofferan92
Created by kristofferan92 almost 6 years ago
GCSE PE
alexis.hobbs99
GCSE Maths: Geometry & Measures
Andrea Leyden
Simple Present Tense (Test)
Onur Kalafat
MICROSOFT WORD 2013 SKILLS FOR WORK
John O'Driscoll
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 3
Mike M
OCR GCSE Latin Vocab flash cards - all
jess99
English Literary Terminology
Fionnghuala Malone
My SMART School Year Goals for 2015
Stephen Lang
Marketing - Business Studies
me3zer
B3- Science. Cells, Genes and Enzymes.
MissChurro
7 perspektiver på sosiale problemer (egentlig 10)
1 Sosial patologi
1.1 Kropp/sykdom
1.2 Individperspektiv
1.2.1 Kurere sykdom ved individet
1.3 Kritikk
1.3.1 Samfunnet kan også være sykt
2 Sosialkonstruksjonisme
2.1 Rent sosiologisk perspektiv
2.1.1 Hvordan vi skaper vår egen virkelighet
2.1.1.1 Hvordan def.?
2.1.1.1.1 Det korporative systemet
2.1.1.1.2 Media
2.1.1.1.3 Kategorisering
2.1.1.1.4 Du må ha skurker for å ha ofre, og omvendt
2.1.1.1.5 Dramatiske enkelthendelser
2.1.1.1.6 Timing
2.1.1.1.6.1 Hva er aktuelt?
2.1.1.1.7 Store ord
2.1.1.1.7.1 "krise"
2.1.1.1.7.1.1 F.eks. "smørkrisen"
2.1.1.2 Hvem def.?
2.1.1.2.1 Motiv
2.1.1.2.1.1 Interesser
2.1.1.2.1.2 Ressurser
2.1.1.2.2 Hvem får eiendomsretten til definisjonen?
2.1.1.3 Er det et prob.?
2.1.1.3.1 Hvorfor definere/konstruere et problem
2.1.1.3.1.1 Egne interesser
2.1.1.3.1.2 Forandre fokus
2.1.1.3.1.3 Altruistisk konstruert
2.1.1.3.1.3.1 Humanisme
2.1.1.3.1.3.2 Religiøse grunner
2.1.1.4 Kritikk
2.1.1.4.1 Subjektivitet tar fokuset vekk fra de "virkelige problemene"
2.2 Subjektivt
2.2.1 Holdninger
2.2.2 Vinklinger
2.2.3 Subjektiviteten har et ståsted fra hva som oppfattes som objektivt
2.2.3.1 Sosiale aktører def.?
3 Verdikonflikt
3.1 Årsak: ulike interesser
3.1.1 Er det galt med ulikhet
3.1.1.1 Holdninger til verdier, som igjen er en verdi
3.1.1.2 Konflikter
3.1.1.2.1 Muslimer vs. Hinduister
3.1.1.2.2 Utgangspunktet i Interessekonflikt
3.1.1.2.3 Kulturelt betinget
3.1.1.3 Kritikk: forståelse
3.2 F.eks. Skal offentlige ansatte bruke religiøse plagg?
4 Stemplingsteori
4.1 Opplevelsen er sentral
4.1.1 Røtter i Symbolsk interaksjonisme
4.1.1.1 F.eks. hvordan tolker man det om en mannlig eskimo vil hilse på deg med nese-mot-nese?
4.1.1.1.1 Avvik
4.1.1.1.1.1 Gjentar det seg?
4.1.1.1.1.1.1 Er han homo?
4.1.1.1.1.1.1.1 Stempling
4.1.2 Årsak: den oppmerksomheten prob. får
4.1.2.1 Hva def. man som et problem?
4.1.2.2 Hvem definerer noe som et problem?
5 Kritisk perspektiv
5.1 Karl Marx: Klasse
5.1.1 Utbytting og fremmedgjøring
5.1.1.1 Borgerskapet utnytter proletariatet
5.1.1.1.1 Overklasse definerer smak og konstruerer arbeidernes liv
5.1.1.1.1.1 Borgerskapet har mye symbolsk Kapital
5.1.2 Økonomisk utbytting
5.1.3 Kontekstualistisk
5.1.3.1 Lagdelinga skaper problemer
5.1.4 Etnisitet: innvandrere som ny underklasse
6 Feminisme
6.1 Nesten som kritisk perspektiv
6.1.1 Kvinnene def. problemet
6.1.1.1 Føler seg undertrykte
6.1.2 Men mannen har makta
6.1.2.1 Sosialistisk feminist
6.1.2.1.1 Komme seg ut i arbeid
6.1.2.1.1.1 Økonomisk likestilling
6.1.2.1.2 Ønsker ikke privatisme, eller menn i sjefsroller
6.1.2.2 Konservativ feminist
6.1.2.2.1 Likeverdsfeminist
6.1.2.2.1.1 Få anerkjennelse for kvinnens arbeid i hjemmet
7 Sosialt avvik
7.1 Konfliktperspektiv
7.2 Brudd på normative forventninger
7.2.1 På grunn av
7.2.1.1 Konstruert av samfunnet?
7.2.1.1.1 Kriminelle arbeiderklassemenn vs. hvitsnippskriminalitet
7.2.1.1.1.1 Hva er billigst å ta
7.2.1.2 Motiver
7.2.1.3 Holdninger
7.2.1.4 Interesser
7.2.2 Max Webers handlingstypologi
7.2.2.1 Formålsrasjonellehandlinger
7.2.2.2 Verdirasjonelle handlinger
7.2.2.3 Affektivrasjonelle handlinger
7.2.2.4 Tradisjonelle handlinger
8 Moralsk panikk
8.1 "Oppskrift" for moralsk panikk:
8.1.1 1. Snakke
8.1.2 2. Media
8.1.3 3. Offentlig bekymring
8.1.4 4. Politisk engasjement
8.1.5 5. Roe seg igjen
9 Sosial disorganisasjon
9.1 Samf.endring
9.1.1 Store forandringer over kort tid
9.1.1.1 Urbanisering
9.1.1.2 Lignelse: Om beinet vokser fra muskelen
9.1.1.2.1 Anomisk perspektiv
9.1.1.2.1.1 Lignelse: Beinet går i stykker pga. disse altfor store og raske forandringene
9.2 Løsning
9.2.1 Bremse prob. samf.endringer

Media attachments