LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COLONITZACIÓ

l p
Mind Map by l p, updated more than 1 year ago
l p
Created by l p about 4 years ago
2
0

Description

Mind Map on LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COLONITZACIÓ, created by l p on 02/09/2016.

Resource summary

LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COLONITZACIÓ
1 L'impacte de la civilització europea
1.1 Fronteres
1.2 Infraestructures
1.3 Talar boscos
1.4 Mesures
1.4.1 higièniques
1.4.1.1 disminució mortalitat
1.4.2 contra l'analfabetisme
1.4.2.1 coneixement
1.4.2.1.1 després els abandonaven
1.4.2.2 cultura occidental
2 Les transformacions econòmiques
2.1 interessos econòmics dels colons
2.2 grans plantacions
2.2.1 benefici a la metròpoli
2.2.2 terres dels colons
2.2.2.1 treballades per indígenes
2.3 Productes industrials importats
2.4 economia monetària i de mercat
3 Els canvis socials i culturals
3.1 es trenca el ritme de vida
3.1.1 vides opulentes VS miseria indígena
3.2 segregació social i racial
3.3 Pèrdua de la identitat
Show full summary Hide full summary

Similar

Cells, Tissues and Organs
yusanr98
American West - Key Dates
Rachel I-J
HSC Maths: Algebra Quiz
Brad Hegarty
Frankenstein by Mary Shelley
nina.stuer14
GCSE Subjects
KimberleyC
Business Studies GCSE
phil.ianson666
Matters of Life and Death - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
nicolalennon12
GCSE Biology B1 (OCR)
Usman Rauf
AS Biology Unit 1
lilli.atkin
Conferences of the Cold War
Alina A
Using GoConqr to study science
Sarah Egan