Valenciano

Jorge del Olmo
Mind Map by Jorge del Olmo, updated more than 1 year ago
Jorge del Olmo
Created by Jorge del Olmo about 4 years ago
14
0

Description

E.S.O. Matematicas Mind Map on Valenciano, created by Jorge del Olmo on 02/11/2016.

Resource summary

Valenciano
1 Tema 4
1.1 Textox periodisticos
1.1.1 Noticia:esun texto de extensio variable, que relata oralmenr o per escrit una serie de fets que son actualitat
1.1.1.1 Capsalera: es el titul
1.1.1.2 Cos: es tota l'informacio
1.1.1.3 Elements grafics: son fotos i grafiques o coses visuals
1.1.2 Reportatge: es un genere periodistic de caracter expositiu
1.1.3 L'entrevista: es un text periodistic que, generalment es presenta en forma de dialeg i que recull opinions i el testimoni d'alguna persona
1.2 Dieresi
1.2.1 La dieresi es un simbol grafic que coloquem sobre les vocals i, u i que te unes funcions
1.3 Vulgarismes: son paraules o expressions incorrectes que son propies del llenguatge coloquial,vulgar o familiar.
2 Tema 5
2.1 La s sorda, es una consonant que pot representar per mitja de les grafies s, ss, c i c trencada
2.2 C. del verb
2.2.1 Complement de regim verbal
2.2.2 Complement predicatiu
2.2.3 Complement circustancial
2.2.3.1 d'instrument
2.2.3.2 Quantitat
2.2.3.3 Lloc
2.2.3.4 companyia
2.2.3.5 Temps
2.2.3.6 Mode
Show full summary Hide full summary

Similar

Ecuaciones (Primer Grado)
Diego Santos
FRACCIONES...
JL Cadenas
Matemáticasen la VidaCotidiana
Diego Santos
Fórmulas Geométricas (Perímetros)
Diego Santos
7 Técnicas para Aprender Matemáticas
maya velasquez
FRACCIONES...
Ulises Yo
Factorización de expresiones algebraicas_1
Juan Beltran
Factorización de Expresiones Algebráicas
maya velasquez
CÁLCULOS con [ 3 · 5 · 7 ]
JL Cadenas
Preguntas del Pensamiento Matemático
Diego Santos
Matrices y Determinantes
Diego Santos