Sabes ti cantar? (1)

Patricia Roman Gonzalez
Mind Map by Patricia Roman Gonzalez, updated more than 1 year ago
Patricia Roman Gonzalez
Created by Patricia Roman Gonzalez about 4 years ago
30
0

Description

Os signos de prolongación

Resource summary

Sabes ti cantar? (1)
1 Os sognos de prolongación
1.1 Son símbolos que alongan a duración dunha figura ou dun silenzo
1.1.1 Poden ser
1.1.1.1 Ligadura de unión
1.1.1.1.1 Liña curva que une notas do mesmo nome ou son
1.1.1.2 Puntiño
1.1.1.2.1 Punto colocado a dereita da nota ou silenzo que o leva.
1.1.1.2.1.1 Suma a metade do valor da nota que o leva
1.1.1.3 Caldeirón
1.1.1.3.1 Semicírculo cun punto no medio
1.1.1.3.2 A súa función e deter momentaneamente o pulso
Show full summary Hide full summary

Similar

FRACCIONES...
JL Cadenas
Los Oficios de las Artes Escénicas Musicales
Ignasi Climent Mateu
Compositores del Barroco
delfunkyweb20
Historia de la musica
nolo
Rela e a música: A escala de La menor natural
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (3)
Patricia Roman Gonzalez
Sabes ti cantar? (2)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (3)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (2)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (2)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (4)
Patricia Roman Gonzalez