DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV

laura.skledar
Mind Map by laura.skledar, updated more than 1 year ago
laura.skledar
Created by laura.skledar about 4 years ago
33
0

Description

delovanje živih sistemov
Tags

Resource summary

DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
1 OGLJIK
1.1 neživa narava
1.1.1 anorganske snovi
1.1.1.1 čiste spojine
1.1.1.2 spojine brez vodika
1.1.1.3 ogljikove spojine
1.1.1.3.1 pretvarjajo v
1.1.1.3.1.1 organske spojine
1.1.1.3.1.1.1 ne nazadnje v
1.1.1.3.1.1.1.1 anorganske snovi
1.1.1.3.2 beljakovine
1.1.1.3.3 ogljikovi hidrati
1.1.1.3.4 maščobe
1.1.1.3.5 nukleinske kisline
1.1.1.3.6 vitamini
1.2 organske snovi
1.2.1 živa bitja
1.2.2 vodik
1.2.3 kisik
1.3 kroženje ogljika v naravi
2 VODA
2.1 naravna snov
2.1.1 3 agregatna stanja
2.1.1.1 led
2.1.1.2 tekoča voda
2.1.1.3 vodna para
2.1.2 večje količine
2.2 v njej
2.2.1 prve oblike življenja
2.3 organizmi
2.3.1 brez nje
2.3.1.1 ne preživijo
2.3.2 iz nje sestavljeni
3 živa narava
3.1 življenski znaki
3.1.1 rast in razvoj
3.1.2 dihanje
3.1.3 prehranjevanje
3.1.4 razmnoževanje
3.1.5 staranje
3.1.6 odmiranje
3.2 najmanjši gradbeni del
3.2.1 celica
3.2.1.1 sestavljena iz
3.2.1.1.1 vode
3.2.1.1.1.1
3.2.1.1.2 beljakovine
3.2.1.1.2.1
3.2.1.1.3 OH
3.2.1.1.3.1 hranilne snovi
3.2.1.1.3.1.1 potrebne za
3.2.1.1.3.1.1.1 rast
3.2.1.1.3.1.1.2 razvoj
3.2.1.1.3.1.1.3 delovanje
3.2.1.1.3.1.1.4 obnavljanje
3.2.1.1.4 maščob
3.2.1.1.4.1
3.2.1.1.5 nukleinske kisline
3.2.1.1.5.1 hranilne snovi
3.2.1.1.6 vitaminov
3.2.1.1.6.1
3.2.1.1.7 mineralov
3.2.1.1.7.1
3.3
4 neživa narava
4.1 življenski pogoji
4.1.1 hrana
4.1.2 voda
4.1.3 zrak
4.1.4 svetloba
4.1.5 toplota
4.1.6 življenski prostor
4.2 najmanjši gradbeni del
4.2.1 atom
4.2.1.1 tvorijo telo
4.2.1.2 neprestano gibanje
4.3 prehajata med seboj
5 EKOLOGIJA
5.1 znanstvena veda
5.1.1 proučuje organizme
5.1.1.1 v njihovem okolju
5.2 ekološka preučevanja
5.2.1 proučevanja
5.2.1.1 odnosov med organizmi
5.2.1.1.1 iste vrste
5.2.1.2 razširjenosti organizmov
5.2.2 raziskovanja
5.2.2.1 medvrstnih odnosov organizmov
5.2.2.2 vplivov abiotskih sprememb
5.2.3 pretok energije
5.2.3.1 in kroženje snovi
Show full summary Hide full summary

Similar

DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
jan.filipic
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
patricija.lasic
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
Gašper Kopše
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
manja.kunej
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
luka.kolar0114
BIOGENI ELEMENTI
laura.skledar
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
jure.galun