Rela e a música (3)

Patricia Roman Gonzalez
Mind Map by Patricia Roman Gonzalez, updated more than 1 year ago
Patricia Roman Gonzalez
Created by Patricia Roman Gonzalez about 4 years ago
29
0

Description

Os intervalos, características e clasificación

Resource summary

Rela e a música (3)
1 Os intervalos
1.1 É a diferencia de altura entre dúas notas
1.1.1 Poden ser
1.1.1.1 Tons
1.1.1.1.1 É a suma de dous semitóns
1.1.1.2 Semitóns
1.1.1.2.1 É a distancia máis pequena entre dúas notas
1.1.2 Exprésanse contando dende a nota que se parte á nota a que se chega
1.1.3 Clasificación dos intervalos segundo as súas características
1.1.3.1 Ascendentes
1.1.3.1.1 O primeiro son é máis grave que o segundo
1.1.3.2 Descendentes
1.1.3.2.1 O primeiro son é máis agudo que o segundo
1.1.3.3 Conxuntos
1.1.3.3.1 As notas que forman o intervalo son correlativas
1.1.3.4 Disxuntos
1.1.3.4.1 As notas que forman o intervalo non son correlativas
1.1.3.5 Simples
1.1.3.5.1 A distancia do intervalo non excede dunha 8ª

Annotations:

  • A 8ª está incluída nos intervalos simples
1.1.3.6 Compostos
1.1.3.6.1 A distancia do intervalo excede dunha 8ª
1.1.3.7 Melódicos
1.1.3.7.1 Os sons do intervalo prodúcense de maneira sucesiva
1.1.3.8 Harmónicos
1.1.3.8.1 Os sons do intervalo prodúcense de maneira simultánea
Show full summary Hide full summary

Similar

FRACCIONES...
JL Cadenas
Los Oficios de las Artes Escénicas Musicales
Ignasi Climent Mateu
Compositores del Barroco
delfunkyweb20
Historia de la musica
nolo
Rela e a música: A escala de La menor natural
Patricia Roman Gonzalez
Sabes ti cantar? (2)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (2)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (3)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (2)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música: A escala cromática
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (4)
Patricia Roman Gonzalez