Bases neurofisiològiques de les emocions

alex.gasulla
Mind Map by alex.gasulla, updated more than 1 year ago
alex.gasulla
Created by alex.gasulla about 4 years ago
49
0

Description

Bases neurofisilògiques
Tags

Resource summary

Bases neurofisiològiques de les emocions
1 hemsiferis
1.1 dret
1.1.1 reconeix les emocions
1.2 esquerre
1.2.1 controla les emocions
2 tres cerbells en un
2.1 cervell rèptil
2.1.1 més antiga
2.1.2 s'encarrega dels instints
2.1.2.1 desig sexual
2.1.2.2 recerca del menjar
2.1.2.3 agressivitat
2.1.3 sistemes i funcions
2.1.3.1 sistema endocrí
2.1.3.2 sistema cardiovascular
2.1.3.3 sistema respiratori inconscient
2.1.3.4 sistema immunològic
2.1.3.5 la gana i set
2.1.3.6 temperatura corporal
2.1.3.7 impuls sexual
2.1.3.8 atenció a la supervivència
2.1.3.9 la vigília i la son
2.2 cervell emocional
2.2.1 s’adapta al medi davant de situacions de perill o amenaces
2.2.2 funcions
2.2.2.1 processar les diferents emocions
2.2.2.2 experimentar temors, angoixes, pors, gelosia, alegries,...
2.2.2.3 arxivar la memòria emocional
2.2.2.4 provocar el plaer i el dolor
2.2.2.5 rebre els sentits de l’olfacte i el tacte....
2.3 el neocòrtex
2.3.1 capacitat de pensar de forma abstracta, de comprendre les relacions globals i una complexa vida emocional.
2.3.2 funcions
2.3.2.1 llenguatge
2.3.2.2 imaginació
2.3.2.3 creativitat
2.3.2.4 capacitat d'abstracció
2.3.2.5 resolució de problemes
2.3.2.6 pensar i planificar
3 Sistema endocrí
3.1 és un conjunt d’òrgans que alliberen unes substàncies anomenades hormones
3.2 actua com una xarxa de comunicació cel·lular que respon a estímuls alliberant hormones
3.3 s’encarrega de diverses funcions metabòliques de l’organisme, entre d’altres de regular l’equilibri emocional
3.4 hormones o neurontransmissors relacionats
3.4.1 Adrenalina
3.4.2 Betaendorfina
3.4.3 Cortisol
3.4.4 Dinorfines
3.4.5 Dopamina
3.4.6 Encefalines
3.4.7 Endorfines
3.4.8 Oxitocina
3.4.9 Serotonina
Show full summary Hide full summary

Similar

SISTEMA NERVIÓS
Júlia Pérez Martínez
Spanish Questions
Niat Habtemariam
AS Unit 2 Physics Flashcard Deck
Callum McClintock
Waves
kate.siena
Unit 1: Business Studies GCSE
Libby Rose
The Cold War: An Overview_2
Andrea Leyden
Maths GCSE - What to revise!
livvy_hurrell
Camera Angles
saradevine97
GoConqr Getting Started Guide
Norman McBrien
PHR and SPHR Practice Questions
Elizabeth Rogers8284
SFDC App Builder (76-100)
Connie Woolard