DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV

spela.strizic.ga
Mind Map by spela.strizic.ga, updated more than 1 year ago
10
0
0

Description

bdjkvbiefgv
Tags

Resource summary

DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
1 ŽIVA NARAVA
1.1 rastline
1.1.1 rastlinske celice
1.1.2 FOTOSINTEZA
1.1.3 za rast potrebujejo:
1.1.3.1 vodo
1.1.3.1.1 minerale
1.1.3.2 svetlobo (Sonce)
1.1.3.3 CO2
1.1.3.4 glukozo
1.1.3.5 dušik (gnojilo)
1.2 živali
1.2.1 živalske celice
1.3 človek
1.3.1 živalske celice
1.4 CELICA
1.4.1 zgradba:
1.4.1.1 atomi
1.4.1.1.1 OGLJIK
1.4.1.1.1.1 BIOGENI ELEMENTI (življenjetroni)
1.4.1.1.2 vodik
1.4.1.1.2.1
1.4.1.1.3 kisik
1.4.1.1.3.1
1.4.1.1.4 dušik
1.4.1.1.4.1
1.4.1.1.4.2 gnojilo za rastline
1.4.1.1.4.3 kroži
1.4.1.1.4.4 78% ozračja
1.4.1.1.5 kalcij, žveplo, fosfor
1.4.1.1.5.1
1.5 ŽIVLJENJSKI ZNAKI
1.5.1 rast in razvoj
1.5.2 dihanje
1.5.3 razmnoževanje
1.5.4 staranje, odmiranje
1.5.4.1 razkrajanje
1.5.4.1.1 hranila za rastline
1.5.5 prehranjevanje
1.5.5.1 prehranjevalne verige
2 NEŽIVA NARAVA
2.1 najmanjša gradbena enota
2.1.1 atom
2.1.1.1 predvsem ogljik
2.1.1.1.1 KROŽENJE OGLJIKA
2.1.1.1.1.1 spojine iz ogljika
2.1.1.1.1.1.1 kamnine
2.1.1.1.1.1.1.1 granit
2.1.1.1.1.1.1.2 diamant
2.1.1.1.1.1.2 zemeljski plin
2.1.1.1.1.1.3 nafta
2.1.1.1.1.1.4 oglje
2.1.1.1.1.1.5 večina organski in anorganskih spojin
2.1.1.1.1.1.5.1 krožijo
2.1.1.1.1.1.6 CO2, ogljikov dioksid
2.1.1.1.1.1.6.1 fotosinteza (reaktant)
2.1.1.1.1.1.7 DNA in RNA
2.1.1.1.1.1.8 beljakovine
2.1.1.1.1.1.9 maščobe
2.1.1.1.1.1.10 ogljikovi hidrati
2.1.1.1.1.1.11 vitamini in minerali ...
2.2 VODA
2.2.1 H2O
2.2.2 brez vode ni življenja
2.2.2.1 živali
2.2.2.2 rastline
2.2.3 KROŽENJE VODE
2.3 TOPLOTA, SVETLOBA
2.3.1 oddaja Sonce
2.3.1.1 energija
2.3.1.1.1 rast rastlin
2.3.1.1.1.1 FOTOINTEZA
2.4 ZRAK
2.4.1 kisik
2.4.1.1 pomemben za žive organizme
2.4.2 dušik
2.4.2.1 78%
2.4.3 ogljik
2.4.3.1 sestavlja različne spojine
2.4.3.2 ogljikov dioksid
2.5 ŽIVLJENJSKI PROSTOR
3 VEDA:
3.1 EKOLOGIJA
3.1.1 preučuje:
3.1.1.1 organizme v njihovem okolju
3.1.2 skrbi za okolje
3.1.2.1 ločevanje odpadkov
3.1.2.1.1 nevarni odpadki
4 EKOSISTEM
4.1 PREHRANJEVALNA VERIGA:
4.1.1 pomembni člani
4.1.1.1 ogljik, dušik-gnojilo, kisik
4.1.1.1.1 voda, sončna energija
4.1.1.1.1.1 fotosinteza
4.1.1.1.1.1.1 kisik, O2
4.1.1.1.1.1.1.1 pomemben za živali
4.1.1.1.1.2 rastline
4.1.1.1.1.2.1 rastlinojedci, vsejedci
4.1.1.1.1.2.1.1 rastlinska hrana
4.1.1.1.1.2.1.1.1 sadje
4.1.1.1.1.2.1.1.2 travnate rastline, grmiči
4.1.1.1.1.2.1.2 mesojedci, vsejedci
4.1.1.1.1.2.1.2.1 mesna hrana
Show full summary Hide full summary

Suggestions

DNA Basics
Sarah Juliette B
DNA (labeling) for biochem and cell biology (lecture 2)
MrSujg
DNA structure and replication
Ifeoma Ezepue
DNA questions not from the lectures
MrSujg
Other RNAs
Has Maj
Nucleotides
Dean Lundie
2.1 Structure of RNA and DNA
Bee Brittain
Structure of RNA and DNA
Bee Brittain
Nucleotides
Eleanor H
Cells and DNA
Imani :D