DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV

Gašper Kopše
Mind Map by Gašper Kopše, updated more than 1 year ago
4
0
0

Description

bio9
Tags

Resource summary

DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
1 ŽIVA NARAVA
1.1 življenjski znaki
1.1.1 rast in razvoj
1.1.2 dihanje
1.1.3 prehranjevanje
1.1.4 razmnoževanje
1.1.5 staranje in odmiranje
1.2 najmanjši gradbeni del
1.2.1 celica
2 NEŽIVA NARAVA
2.1 hrana
2.2 zrak
2.3 svetloba
2.4 toplota
2.5 življenjski prostor
2.6 tekočine
2.6.1 voda
2.7 najmanjši gradbeni del
2.7.1 atom
3 snovi
3.1 krožijo
3.2 se pretakajo
4 energija
4.1 kroži
4.2 prehaja
4.2.1 živo naravo
4.2.2 neživo naravo
5 OGLJIK
5.1 ogljikove spojine brez vodika
5.1.1 del nežive narave
5.1.1.1 ANORGANSKE SNOVI
5.2 Čiste spojine ogljika
5.2.1
5.3 živa narava
5.3.1 ORGANSKE SNOVI
6 BIOGENI ELEMENTI
6.1 sestavljajo živa bitja
6.1.1 ogljik
6.1.1.1
6.1.2 vodik
6.1.2.1
6.1.3 kisik
6.1.3.1
6.1.4 dušik
6.1.4.1
6.1.5 fosfor
6.1.5.1
6.1.6 žveplo
6.1.6.1 97% mase živih bitij
7 VODA
7.1 omogoča življenje
7.1.1 živih bitij
7.1.1.1 na zemlji
7.2 3 agregatna stanja
7.2.1 led
7.2.2 tekoča voda
7.2.3 vodna para
7.3 prve oblike življenja
7.4 celica
7.4.1 70-95% vode
8 KEMIJSKE REAKCIJE
8.1 biokemijske reakcije
8.1.1 v živih organizmih
8.1.2 obsegajo
8.1.2.1 reakcije izgradnje
8.1.2.2 reakcije razgradnje
8.2 encimi
8.2.1 beljakovinskega izvora
Show full summary Hide full summary

Similar

DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
laura.skledar
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
jan.filipic
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
luka.kolar0114
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
patricija.lasic
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
manja.kunej
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
jure.galun
čLOVEK IN OKOLJE
Urska Verdnik
VODA
neža rojs