DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV

jan.filipic
Mind Map by jan.filipic, updated more than 1 year ago
14
0
0

Description

Pojemovna mapa ŽIVI ORGANIMI
Tags

Resource summary

DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
1 ŽIVA NARAVA
1.1 Življenjski znaki
1.1.1 Rast in razvoj
1.1.2 Dihanje
1.1.3 Prehrnjevanje
1.1.4 Razmnoževanje
1.1.5 Staranje
1.1.6 Odmiranje
1.1.7
1.2 Najmanjši gradbeni del
1.2.1 CELICA
2 NEŽIVA NARAVA
2.1 Življenjski pogoji
2.1.1 Hrana
2.1.2 Voda
2.1.2.1 Tekočine
2.1.3 Zrak
2.1.4 Svetloba
2.1.5 Toplota
2.1.6 Življenjski prostor
2.1.7 Snovi v obliki
2.1.7.1 Atomov
2.1.7.1.1
2.1.7.2 Molekul
2.1.7.2.1 Med živo
2.1.7.2.1.1 In
2.1.7.2.1.1.1 Neživo naravo
2.1.7.2.1.1.1.1 Pretakajo
2.1.7.2.1.1.1.2 Neprestano kroži
2.1.7.2.1.1.1.2.1 In prehaja
2.1.7.2.1.1.1.2.1.1 Energija
2.1.7.2.1.2
2.2 Najmanjši gradbeni del
2.2.1 ATOMI
2.2.1.1 V našem telesu
2.2.1.1.1 Se gibljejo
3 KROŽENJE SNOVI IN PREHAJANJE ENERGIJE
3.1 Energije je vse manj
3.1.1 Na poti se porablja
3.2 Mineralne snovi
3.2.1 Bukev
3.2.1.1 Gosenica
3.2.1.1.1 Kukavica
3.2.1.1.1.1 Razkrojevalci
3.2.1.1.1.1.1 Razgradijo mrtvo kukavico
3.2.1.1.1.2 Hrani z gosenicami
3.2.1.1.2 Hrani z rastlinami
3.2.1.2 Srkanje mineralnih snovi
3.2.1.2.1 Iz prsti
3.2.1.3 Energija
3.2.2 Pomešajo s prstjo
4 Živa bitja
4.1 Iz atomov
4.1.1 Ogljik
4.1.2 Vodik
4.1.3 Kisik
4.1.4 Dušik
4.1.5 Kalcij
4.1.6 Žveplo
4.2 Elementi
4.2.1 ki sestavljajo
4.2.1.1 živa bitja
4.2.2 Biogeni
5 ANORGANSKE SNOVI
5.1 Ogljik
5.1.1 Neživa narava
5.2 Spojine ogljika
5.2.1
5.2.2 So tudi velike molekule
5.2.2.1 Beljakovine
5.2.2.2 Ogljikovi hidrati
5.2.2.3 Maščobe
5.2.2.4 Nukleinske spojine
5.2.2.4.1 DNA
5.2.2.4.2 RNA
5.2.2.5 Vitamini
6 ORGANSKE SNOVI
6.1 Glavni element
6.1.1 Ogljik
6.2 Vsebujejo tudi
6.2.1 Vodik
6.2.2 Kisik
6.2.3 Drugi elementi
7 OGLJIK
7.1 Spaja
7.1.1 Z manjšimi atomi
7.1.1.1 Ključnega pomena
7.1.1.1.1 Za nastanek
7.1.1.1.1.1 In obstoj
7.1.1.1.1.1.1 Živih bitij
7.2 Deset miljonov
7.2.1 Različnih
7.2.1.1 Ogljikovih spojin
7.2.1.1.1 Omogočajo
7.2.1.1.1.1 Raznolikost
7.2.1.1.1.1.1 in
7.2.1.1.1.1.1.1 Delovanje
7.2.1.1.1.1.1.1.1 Živih bitij
8 CLICE
8.1 Hranilne snovi
8.1.1 Voda
8.1.2 Beljakovine
8.1.3 Ogljikovi hidrati
8.1.4 Maščobe
8.1.5 Nukleinske kisline
8.1.6 Vitamini
8.1.7 Minerali
9 VODA
9.1 Prve oblike življenja
9.1.1 Nastale v vodi
9.1.1.1 Razvijale tri milijone let
9.1.1.1.1 Preden so prišle
9.1.1.1.1.1 Na kopno
9.2 Kopenski organizmi
9.2.1 Ostali odvisni od vode
9.3 Naravna snov
9.3.1 V večjih količinah
9.3.1.1 Tri agregatna stanja
9.3.1.1.1 Tekoče
9.3.1.1.2 Trdo
9.3.1.1.3 Plinasto
Show full summary Hide full summary

Suggestions

DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
patricija.lasic
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
laura.skledar
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
Gašper Kopše
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
luka.kolar0114
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
manja.kunej
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
jure.galun
čLOVEK IN OKOLJE
Urska Verdnik
VODA
neža rojs