La comptabilitat

ainabc
Mind Map by ainabc, updated more than 1 year ago
ainabc
Created by ainabc over 6 years ago
22
1

Description

Mind Map on La comptabilitat, created by ainabc on 01/12/2014.

Resource summary

La comptabilitat
1 Què és?
1.1 Dóna informació sobre:
1.1.1 els recursos utilitzats
1.1.2 com s'han finançat
1.1.3 del resultat
2 6 principis comptables
2.1 Empresa en funcionament
2.1.1 Empresa té duració il·limitada
2.2 Devengo
2.2.1 tot ingrés o despesa neix en l'etapa de compromís considerant-se ja com un increment o una despesa patrimonial.
2.2.1.1 És un dret guanyat que encara no s'ha cobrat
2.3 Uniformitat
2.3.1 criteri que es mantindrà en el temps sempre i quan romanguin qui ho va instaurar
2.4 Prudència
2.4.1 només es reflectiran els beneficis quan estiguin realitzats.
2.5 No compensació
2.5.1 no es podran compensar partides d'actiu i de passiu ni ingressos ni despeses
2.6 Importància relativa
2.6.1 s'admet la no aplicació d'algun principi quan la variació que es produeixi no alteri la imatge
Show full summary Hide full summary

Similar

Enzymes and Respiration
I Turner
GCSE French - The Environment
Abby B
Biology B1.1 - Genes
raffia.khalid99
Cells and the Immune System
Eleanor H
1PR101 1.test - 6. část
Nikola Truong
Clasificación de las Empresas acorde a la Legislación Colombiana.
Silvia Mantilla
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
BELIEVING IN GOD- UNIT 1, SECTION 1- RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
EMI D
Nietzsche: Estudio sobre la Ética
Maria Rosa Araya
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Diana Gonzales