ESQUEMA DEL DIÀLEG

arangm2003
Mind Map by arangm2003, updated more than 1 year ago
arangm2003
Created by arangm2003 over 5 years ago
32
0

Description

TIPUS DE DIÀLEGS

Resource summary

ESQUEMA DEL DIÀLEG
 1. Que es el diàleg. El diàleg es un intercanvi de informacio entre dues o mes interlocutors. El diàleg esta format per:
  1. Inici, cos i tancament o comiat
   1. I els diàlegs poden ser: Espontanis: son converses cara a cara o telefoniques i tenen un registre col.loquial i despres tenim els Preparats: son diàlegs que imiten la conversa espontania i apareixen en novel.les.
   2. Segons el canal de tranmisio les entrevistes poden ser orals (un video) o escrites (es reprodueixen per escrit)
    1. Segons la finalitat poden ser: retrat, noticia o d¨opinió.
     1. Estil directe e indirecte
      1. Estil directe: consisteix en reproduir literalment el que ha dit un altre parlant i sempre va entre cometes.
       1. Estil indirecte: es distingueix perque l¨emisor fa una interpretació de les paraules d¨un altre parlant.
       Show full summary Hide full summary

       Similar

       16 temes de literatura de valencià
       mapipalacios97
       Los agentes de la economía
       María Eugenia Méndez Piamba
       200 preguntas Dificultades de Aprendizaje
       Puri Gonzalez
       Valle Inclán Contexto histórico y literario de la época
       Isabel Ordoñez M
       DAL, DAM y DAE
       Francisco Verdeg
       Tema 4. El método científico de la psicología
       Pep Guardiola
       Magmatismo. Las rocas ígneas más importantes.
       Lucía Ten
       PSICOPATOLOGIA TEMA 4
       Manuel Fernandez
       Electrones de Valencia y Diferencial
       Fradiaz Química y Biología
       Del tema 1 al 6, muchas del 4 al 6
       Puri Gonzalez