ეკონომიკა და მისი დარგები

ruso birkadze
Mind Map by ruso birkadze, updated more than 1 year ago
ruso birkadze
Created by ruso birkadze about 4 years ago
25
0

Description

რას შეისწავლის მატერიალური და არამატერიალური დარგები?

Resource summary

ეკონომიკა და მისი დარგები
1 მატერიალური დარგები
1.1 სოფლის მეურნეობა

Annotations:

  • ეკონომიკის პორველადი დარგი
1.2 მრეწველობა
1.2.1 სათბობ-ენერგეტიკული მრეწველობა
1.2.1.1 სათბობის მრეწველობა
1.2.1.1.1 თესი

Annotations:

  • ჰიდროელექტროსადგური. მუშაობს სათბობზე. უდიდესი თესი საქართველოში არის თბილსრესი,გარდაბანში
1.2.1.1.2 ჰესი

Annotations:

  • ჰიდროელექტროსადგური, მუშაობს წყალზე. ველაზე დიდი ჰესი არის ენგურჰესი, რომლის სადისპეჩერო მდებარეობს აფხაზეთში.
1.2.1.1.3 აესი

Annotations:

  • ატომურიელექტროსადგური. მუსჰაობს ურანზე. საქარტველოში არ არის.
1.2.1.1.4 ჰელოისადგური
1.2.1.1.5 ეოლური სადგური
1.2.1.2 ელექტროენერგეტიკა
1.2.2 შავი მეტალურგია
1.2.3 ფერადი მეტალურგია
1.2.4 ქიმიური მრეწველობა
1.2.5 მანწანათმშენებლობა
1.2.6 ხე-ტყის მრეწველობა
1.2.7 კვების მრეწველობა
1.2.8 მსუბუქი მრეწველობა
1.3 ვაჭრობა
1.4 მშენებლობა
1.5 ტრანსპორტი
1.5.1 მილსადენი
1.5.2 საავტომობილო
1.5.3 საჰაერო
1.5.4 სამდინარო

Annotations:

  • საქართველოში არ არის განვითარებული
1.5.5 საზღვაო
1.5.6 სარკინიგზო
1.6 კანშირგაბმულობა
2 არამატერიალური დარგები
2.1 ჯანდაცვა
2.2 ტურიზმი და რეკრეაცია
2.3 განათლება
2.4 საბანკო საქმე
2.5 სპორტი
Show full summary Hide full summary

Similar

Formula for Physics IGCSE edexcel
amayagn
Biology AQA 3.2.5 Mitosis
evie.daines
Biology AS Level Vocab- OCR- Chapters 1 and 2
Laura Perry
Biological Definitions
Yamminnnn
AEM Quiz
netiszen
AQA Biology 8.1 structure of DNA
Charlotte Hewson
GCSE AQA Chemistry - Unit 1
James Jolliffe
AS level Maths Equations to Remember
Gurdev Manchanda
Animal Farm CONTEXT
Lydia Richards2113
1PR101 1. test - 2. část
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong