Distribució dels serveis

Xavi Martínez
Mind Map by Xavi Martínez, updated more than 1 year ago
Xavi Martínez
Created by Xavi Martínez almost 4 years ago
6
0

Description

Mind Map on Distribució dels serveis, created by Xavi Martínez on 04/04/2016.

Resource summary

Distribució dels serveis
1 A escala mundial
1.1 En els països desenvolupats les activitats terciàries han anat creixent
1.1.1 En els països subdesenvolupats hi ha poca activitat terciària productiva
2 A escala estatal
2.1 La ubicació acostuma a situar-se prop de la demanda
2.1.1 Poca presència en les zones poc poblades (món rural)
2.1.1.1 Realitat molt més destacada en els països pobres
3 A escala intraurbana
3.1 La localització ve determinada pel tipus de servei del qual tractem.
3.1.1 El comerç minorista especialitzat (tèxtil, calçat...)
3.1.1.1 Altres tipus de serveis “superiors”
3.1.1.1.1 Altres serveis cerquen localitzacions p e r i f è r i q u e s
Show full summary Hide full summary

Similar

All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
A Christmas Carol - Characters
chloeprincess10
GCSE English Literature: Of Mice and Men
Andrea Leyden
ICT Key Terms Quiz - Part 1
Mr Mckinlay
New Possibilities with ExamTime's Flashcard Maker
Andrea Leyden
Peace and Conflict Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
IGCSE Chemistry Revision
sachakoeppen
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Longevidad y Envejecimiento Fisiológico
Isaac Alexander
GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 3
Sarah Egan
Core 1.5 Mechanisms
T Andrews