drets i deures en matèria de prevenció

Albert Quílez
Mind Map by Albert Quílez, updated more than 1 year ago
Albert Quílez
Created by Albert Quílez almost 4 years ago
23
1

Description

per repassar TICS i lleis

Resource summary

drets i deures en matèria de prevenció

Annotations:

  • quina és la legislació més important? LPRL Constitució Reals Decrets Normes europees
1 drets dels treballadors
1.1 dret a rebre equips de protecció
1.2 dret a rebre informació
1.3 dret a la participació
1.4 dret a la gratuitat de les mesures preventives
1.5 dret a la paralització de les activitats en cas de risc
1.6 si són treballadors temporals o han accedit per ETT, tenen els mateixos drets
2 obligacions dels treballadors
2.1 complir les mesures de prevenció
2.2 fer un ús correcte de les màquines, estris,...
2.3 fer servir correctament els mitjans de protecció i revenció
2.4 informar de tot allò que pugui significar un risc
2.5 cooperar amb l'empresari per garantir la seguretat i evitar els riscos
3 deures generals de l'empresari
3.1 garantir la seguretat dels treballadors
3.2 complir les obligacions legals en matèria de seguretat
3.3 planificar l'acció preventiva
3.4 proporcionar els treballadors els equips de protecció
3.5 informar i formar els treballadors
3.6 elaborar els plans d'emergència i de riscos
4 deures de l'empresari amb certs col.lectius
4.1 treballadors sensibles a certs riscos: han de tenir una protecció especial
4.2 treballadores embarassades o en període de lactància
4.3 treballadors menors d'edat: avaluació de riscos quan s'incorpora o quan hi han canvis
Show full summary Hide full summary

Similar

Contrato de trabajo y modalidades
eva garrido
RIESGOS LABORALES
Jose Antonio Rodriguez
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ledicia Araujo
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CARMEN PB
Derecho del trabajo
alopezd2
FOL 3er TRIMESTRE
Adri Procostales
Los conflictos en la empresa
Mishel Navarrete
2. Fuentes del Derecho de Trabajo
ytarrio
PRUEBA DE FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
MARICELA YAGUANA
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
Jokin Egurbide Arriola