Què he de tenir en compte?

carme.bove
Mind Map by carme.bove, updated more than 1 year ago
carme.bove
Created by carme.bove over 6 years ago
757
0

Description

Mind Map on Què he de tenir en compte?, created by carme.bove on 01/26/2014.

Resource summary

Què he de tenir en compte?
1 dinamització /entorn
1.1 usar la llengua
1.2 practicar fora de l'aula
1.3 connectar l'aula amb l'entorn
1.4 plurilingüisme
2 motivació
2.1 extrínseca
2.2 intrínseca
2.3 estratègies a l'aula
2.3.1 cohesionar grups
2.3.2 tasques significatives
2.3.3 potenciar aprenents autònoms
2.3.4 valorar diversitat lingüística
3 necessitats dels aprenents
3.1 coneixements previs
3.2 llengua d'origen
3.3 necessitats funcionals
3.4 realitat sociolingüística, sociocultural
3.5 diversitat
4 TIC
4.1 nous gèneres textuals
4.2 cooperar
4.3 connectar el dins i el fora de l'aula
4.4 practicar en contextos reals
5 creativitat
5.1 innovar
5.2 sortir zona de confort
6 emocions
6.1 generar vincles afectius
6.2 clima positiu
6.3 empatia
7 MECR
7.1 Programes
7.2 Programacions
7.3 currículum
7.4 enfocament
7.4.1 tasques / projectes
7.4.2 enfocament competencial
7.4.3 avaluació competencial
7.5 nivells
7.6 PEL
8 canvi de rols
8.1 professor
8.1.1 repte
8.1.2 passió
8.1.3 facilitador / guia
8.1.4 disposat a aprendre i a innovar
8.1.5 coneixements / competència
8.2 alumne
8.2.1 + responsable / + treball
8.2.2 participatiu / cooperatiu
8.2.3 compromès
8.2.4 cercar autonomia
8.2.5 repte
9 materials
9.1 llibres
9.2 dossiers
9.3 webquestes o altres
Show full summary Hide full summary

Similar

KEE1
harrym
Criminal Law
jesusreyes88
Electromagnetism: Magnetic Flux Density & Magnetic Flux 2
tatemae.honne
GCSE Maths Quiz
Andrea Leyden
An Inspector calls Techniques
anya14
Summary of AS Psychology Unit 1 Memory
Asterisked
Conferences of the Cold War
Alina A
seis procesos de la ARH. Administración de Recursos Humanos
Yery Takigawa Guzmán
Revisión sistemática: especies de serpientes implicadas con mayor frecuencia en accidentes ofídicos en América Latina entre 2009 y 2020
Valentina Acevedo García
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
Elizabeth Flores