responsabilitat i sancions per incompliments

Albert Quílez
Mind Map by Albert Quílez, updated more than 1 year ago
Albert Quílez
Created by Albert Quílez almost 4 years ago
8
1

Description

per repassar
Tags

Resource summary

responsabilitat i sancions per incompliments
1 responsabilitat administrativa

Annotations:

  • sempre correspon a l'empresari
  • aquestes situacions són tramitades per la inspecció de treball
1.1 classes d'infracció
1.1.1 lleus, greus, molt greus
1.2 grau de la sanció
1.2.1 mínim, mitjà, màxim mínim: fins a 2.045 euros, mitjà, entre 2.046 i 40.895 euros, màxim entre 40.986 i 819.700 euros

Annotations:

  • segons: perillositat, durada dels riscos, reincidència, nombre de treballadors afectats, mesures de protecció o prevenció ja adoptades, resposta a les advertències....
2 responsabilitat civil
2.1 es basa en l'incompliment d'obligacions (de qualsevol mena, el nostre cas, quan suposi un dany)
2.1.1 contractual: hi ha una relació contractual entre la persona que causat el dany i el que el rep
2.1.2 extracontractual: no hi ha relació contractual
3 responsabilitat disciplinària

Annotations:

  • aquestes situacions són tramitades per la Inspecció de treball
3.1 per incomplir els deures en matèria de prevenció

Annotations:

  • correspon als treballadors
4 responsabilitat penal

Annotations:

  • només poden tenir-al els empresaris
4.1 es refereix a certs conductes que poden vulnerar el dret a la protecció de la salut dels treballadors
Show full summary Hide full summary

Similar

uso responsable de la internet y latecnología
valeria ramos ramirez
GERENTE
elizabet ossa
TRABAJO EN EQUIPO
Anita Cristaldo
USO RESPONSABLE DE INTERNET
Angelina Casalegno
MIS VALORES
Sonia Velandia
INTERNET
cintia calderon
Responsabilidades del DBA.
pedro isla
CONSUMO RESPONSABLE
NAOMI ROBLES
Participación social responsable
Alan Daa