องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Mean23
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์, created by Mean23 on 01/28/2014.

504
0
0
Tags No tags specified
Mean23
Created by Mean23 over 5 years ago
RadioTelefonia
Adriana Forero
1PR101 2.test - Část 11.
Nikola Truong
Část 3.
Gábi Krsková
Část 4.
Gábi Krsková
PuKW STEP6 - Hummel
Antonia Ilieva
Diffusion and osmosis
eimearkelly3
Atoms, Protons, Neutrons & Electrons quiz
leonie.examtime
Resumo global da matéria de Biologia e Geologia (10.º e 11.º anos)
miminoma
Religious Language
michellelung2008
GCSE Maths Conversions
EmilieT
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
1 หน่วยรับเข้า
1.1 ทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกเข้ามายังหน่วยความจำ เพื่อรอการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลกลางต่อไป
1.1.1 เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน
2 หน่วยประมวลผลกลาง/CPU
2.1 ติดตั้งอยู่บนแผนวงจรหลัก ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน เปรียบเทียบ คิดคำนวณหรือประมวลผลข้อมูล โดยทำงานตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
2.1.1 Enter text here

Media attachments