ความขัดแย้ง

Prapatsorn Charoensuk
Mind Map by Prapatsorn Charoensuk, updated more than 1 year ago
Prapatsorn Charoensuk
Created by Prapatsorn Charoensuk almost 4 years ago
143
0

Description

IB Past paper

Resource summary

ความขัดแย้ง
1 ความหมาย ความสำคัญ
1.1 ประเภทของความขัดแย้ง
1.1.1 ความขัดแย้งภายนอก
1.1.1.1 มนุษย์กับมนุษย์
1.1.1.2 มนุษย์กับสังคม
1.1.1.3 มนุษย์กับธรรมชาติ
1.1.2 ความขัดแย้งภายใน
1.1.2.1 เป็นความขัดแย้งภายในตัวละคร
1.2 ทุกเรื่องต้องมีความขัดแย้ง
1.3 เป็อุปสรรคที่ตัวเอกต้องฟันฝ่า
1.4 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย -แก่นเรื่อง
1.5 คือ ความตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควร /ไม่ควรจะเป็น, หรือควร/ไม่ควรจะทำ
2 ความขัดแย้ง ปรากฎได้..
2.1 ในระดับโครงเรื่องที่ผู้เขียนกำหนดขึ้น
2.2 ในการสร้างตัวละคร
3 จากนวนิยายที่เรียน
3.1 ความขัดแย้งภายนอกมนุษย์กับมนุษย์
3.1.1 ช่างสำราญ
3.1.1.1 วสุกับน้ำฝน
3.1.1.1.1 กำพลกับวสุกับนำ้ฝน
3.1.1.2 โมโม่กับไอ้น้อย
3.1.2 อสรพิษ
3.1.2.1 ทรงวาดกับไอ้แป
3.1.2.2 ลูกทรงวาดกับไอ้แป
3.1.3 ดวงตาที่สาม
3.2 ความขัดแย้ง มนุษย์กับสังคม
3.2.1 ช่างสำราญ
3.2.1.1 กำพลกับความกำพร้า
3.2.1.2 หน้าที่ของสังคมในการช้วยเด็กกำพร้า
3.2.1.3 กำพลกับความจริงของโลก
3.2.2 อสรพิษ
3.2.2.1 ไอ้แปกับชุมชนแพรกหนาทแดง
3.2.2.1.1 เสียงส่วนมากกับเสียงส่วนน้อย
3.2.2.1.2 หน้าที่บทบาทของสังคม
3.2.3 ดวงตาที่สาม
3.3 มนุษย์กับธรรมชาติ
3.3.1 ช่างสำราญ
3.3.1.1 กำพลกับหวัด
3.3.2 อสรพิษ
3.3.2.1 ไอ้แปกับงูเห่า
3.3.2.1.1 งูเห่าตัวแทนของชะตากรรม
3.3.2.2 พ่อไอ้แปกับงูเห่า
3.3.3 ดวงตาที่สาม
3.4 ความขัดแย้งภายในตัวละคร
3.4.1 ช่างสำราญ
3.4.1.1 ตัวตนของกำพล
3.4.1.2 ความรับผิดชอบของกำพล
3.4.2 อสรพิษ
3.4.2.1 ไอ้แปกับการให้อภัยทรงวาด
3.4.3 ดวงตาที่สาม
4 ผลกระทบของความขัดแย้ง
4.1 สร้างสีสรรค์
4.2 สร้างความมีชีวิตชีวา
4.3 ให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมและเรียนรู้
Show full summary Hide full summary

Similar

Forces and their effects
kate.siena
B5 - Growth and Deveolopment
blairzy123
My SMART School Year Goals for 2015
Stephen Lang
Biological molecules
sadiaali363
AS Psychology Unit 1 - Memory
Asterisked
OCR AS CHEMISTRY A DEFINITIONS
awesome.lois
BELIEVING IN GOD- UNIT 1, SECTION 1- RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
Khadijah Mohammed
Peace and Conflict Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Computer Systems
lisawinkler10
Biology Unit 1a - GCSE - AQA
RosettaStoneDecoded
A Christmas Carol (Key Quotes)
Samira Choudhury