Comunicacions

xiu.ye
Mind Map by xiu.ye, updated more than 1 year ago
xiu.ye
Created by xiu.ye almost 4 years ago
3
0

Description

Mind Map on Comunicacions, created by xiu.ye on 04/16/2016.

Resource summary

Comunicacions
1 Comerç
1.1 Activitat per mitjà de la qual els recursos que s’obtenen de la natura, els objectes fabricats i els serveis es posen a disposició dels consumidors
1.1.1 Creixent especialització
1.1.1.1 Augment del volum del comerç
1.1.1.1.1 Moure enormes quantitats de productes molt diferents
1.1.1.1.1.1 Crear una xarxa de relacions d’àmbit mundial
1.1.1.1.1.1.1 El desenvolupament del sector de la logística
1.2 Interior
1.2.1 dins el mateix Estat
1.2.2 A Espanya el comer interior és dual
1.2.3 Utilització de lising i rèting
1.2.4 Distribució depen de :
1.2.4.1 grau de desenvolupament econòmic, de l'existència d'un mercat de consum ampli i amb poder adquisitiu suficient
1.2.4.2 De la disponibilitat d'una xarxa de transport eficient
1.3 Exterior
1.3.1 es dóna entre E s t a t s
1.3.2 Afecta a primeres matèries, productes, serveis, capital i mà d’obra
1.3.3 El liberalisme econòmic és partidari del lliurecanvisme
1.3.3.1 Cal limitar
1.3.4 El proteccionisme econòmic es partidari de limitar el comerç internacional
1.3.4.1 Cal protegir l'economia nacional amb aranzels
1.4 Blocs comercials
1.4.1 eliminar rivalitats i regular els fluxos
1.4.1.1 Proximitat espacial
1.4.1.2 Unió duanera
1.4.1.3 Redistribució industrial
1.4.1.4 Creació de polítiques comunes
1.4.1.5 Complementarietat i unió d’esforços
1.5 OMC
1.5.1 El dólar com a moneda de referència a tot el món
1.5.2 Examinar les polítiques comercials
1.5.2.1 Fer de fòrum negociador
1.5.2.1.1 Cooperar amb BM i FMI.
1.5.2.1.1.1 Afavorir l'aplicació dels acords
1.5.2.2 Recolzar el desenvolupament
1.5.2.2.1 Controlar els drets intel·lectuals
1.5.2.2.1.1 Recolzar la lluita per la preservació del mediambient
1.6 Comerç exterior d'Espanya
1.6.1 no és un gran exportador de primeres matèries i de productes agrícoles
1.6.1.1 La balança comercial: saldo negatiu
1.6.1.1.1 ingresos pel turisme no compensen el dèficit
1.6.1.1.1.1 gran endeutament de l'Estat degut al valor desmesurat de les importacions
1.7 Comerç a Ctalunya
1.7.1 Distribució territorial del comerç no és homogènia
1.7.1.1 hauria d’adaptar a la globalització econòmica
1.7.2 Característiques
1.7.2.1 El predomini de la petita empresa familiar
1.7.2.1.1 Un associacionisme comercial feble
1.7.2.1.1.1 Un gran de professionalització baix
1.7.2.2 Un gran de professionalització baix
1.7.2.2.1 Un índex alt d’habitants per establiment
1.7.3 Tendències
1.7.3.1 El protagonisme creixent dels centres comercials enfront dels establiments tradicionals
1.7.3.1.1 La concentració de la distribució en poques empreses
1.7.3.1.1.1 La proliferació de noves formes de venda
1.7.3.1.1.1.1 El ressorgiment en els últims anys del comerç de proximitat.
2 Transport
2.1 sector molt dinàmic, experimentant notables millores
2.1.1 Augmentà la dimensió del mercat
2.1.1.1 L’augment del tonatge
2.1.1.2 La intermodalitat en el transport de mercaderies
2.1.1.3 L’augment de la velocitat
2.1.1.4 La millora en la infraestructura viària
2.1.1.5 L’augment de la seguretat
2.1.1.6 La reducció del preu del transport
2.1.1.7 Els avenços en les telecomunicacions
2.2 Xarxes de transport
2.2.1 distribució de les vies de transport pel territori
2.2.1.1 formades per eixos o línies que uneixen dos o més punts connectats entre si
2.2.2 Objectius
2.2.2.1 Garantir el transport de persones i béns
2.2.2.2 Garantir l’activitat econòmica,
2.2.2.3 Garantir la difusió d'idees, tècniques i cultures
2.2.2.4 Garantir l'equilibri social i territorial del país
2.2.2.5 Reduir l’impacte ecològic
2.3 factors
2.3.1 nivell d e desenvolupament econòmic
2.3.2 la densitat d'assentaments humans
2.3.3 els condicionants físics del territori
2.4 Sistemes de transport
2.4.1 TERRESTRES
2.4.1.1 Carreteres i autopistes
2.4.1.1.1 velocitat, capacitat i flexibilitat
2.4.1.1.2 És el sistema més utilitzat a curta distància
2.4.1.1.3 Problemes de saturació
2.4.1.2 Ferrocaril
2.4.1.2.1 manca de flexibilitat i a la competència
2.4.1.2.2 cal potenciar
2.4.1.2.2.1 Més ecològic
2.4.1.2.2.2 És competitiu per mercaderies a mitjana distància
2.4.1.2.2.3 És competitiu per passatgers a mitjana distància
2.4.1.2.2.4 Resulta molt útil amb l’extensió urbana
2.4.2 MARÍTIM
2.4.2.1 Fluvial
2.4.2.1.1 rius i canals
2.4.2.1.1.1 sistema lent però molt econòmic
2.4.2.2 Marítim
2.4.2.2.1 resulta molt econòmic en relació al volum transportat
2.4.2.2.2 Els vaixells intenten ser més competitius
2.4.2.2.3 Els ports s'han d'adaptar
2.4.3 AERI
2.4.3.1 Competitiu, rapidesa
2.4.3.1.1 Té l'inconvenient del preu en relació al volum i el pes de la càrrega
2.4.3.1.1.1 Els sistemes de transports són bàsics
2.4.3.1.1.1.1 Vol integració de diversos sistemes de transport durant un mateix trajecte
2.4.3.1.1.1.1.1 Permet reduir despeses
2.4.3.1.1.1.1.1.1 Gran importància de les empreses de logística
2.5 LA XARXA DE TRANSPORT A ESPANYA I CATALUNYA
2.5.1 Les infraestructures de comunicació s'han modernitzat
2.5.1.1 Fons de cohesió de la UE
2.5.2 Baixa el transport per ferrocarril
2.5.2.1 Augmenta el volum de mercaderies en els ports
2.5.3 Augmenten el transport aeri i per carretera
2.5.4 Tansport terrestre
2.5.4.1 la xarxa de carreteres
2.5.4.1.1 Congestió
2.5.4.1.2 Impacte ambiental
2.5.4.1.3 Augment constant de la demanda de noves vies
2.5.4.1.4 RENFE
2.5.4.1.5 AVE
2.5.5 Transport marítim
2.5.5.1 Rendible per transportar grans càrregues a llargues distàncies
2.5.5.1.1 Cal adaptar els ports al nou sistema de contenidors i crear les ZAL
2.5.5.1.1.1 més de 200 ports
2.5.5.1.1.1.1 Domina el trànsit intern
2.5.6 Transport aeri
2.5.6.1 gran creixement, sobretot internacional
2.5.6.1.1 gran creixement, sobretot internacional
2.5.7 El transport a Catalunya
2.5.7.1 Afavoreix la concentració de la població i les principals activitats econòmiques en la franja litoral
2.5.7.2 Provoca problemes de saturació en les vien en aquest sector del territori català
2.5.7.3 xarxa molt desfasada
2.5.7.4 Afavoreix la connexió amb Barcelona
2.5.7.5 Creació dels eixos transversals
2.5.7.6 manca d’inversions en millorar la xarxa de rodalies
Show full summary Hide full summary

Similar

COMUNICACIÓN
Ruth Ro
German- Beginner
PatrickNoonan
Mapa Mental - Estilos de Aprendizagem
miminoma
OCR AS Biology - Lipids
Chris Osmundse
Dr Jekyll and Mr Hyde
Rosie:)
BIOLOGY B1 4
x_clairey_x
AQA GCSE Physics Unit 2.3
Matthew T
MODE, MEDIAN, MEAN, AND RANGE
Elliot O'Leary
Maths Revision- end of year test
hannahsquires
Cloud Data Integration Specialist Certification
James McLean
Salesforce Certified Sales Cloud Consultant SU16 - Part 1
Finnsta 15